De Gereformeerde Kerk te Arnhem (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis (1856).

Oefenaar/ds. D.J. van Brummen (van 1856 tot 1867).

( < Naar deel 1 ) –  In 1851 verliet een aantal gemeenteleden de Arnhemse hervormde kerk, ‘dewijl dat kerkgenootschap de gronden hunner belijdenis verlaten’. Ze kwamen toen als conventikel bij elkaar in de woning van Jan Hoffman in de Kortestraat.

Oefenaar/ds. D.J. van Brummen (1825-1902) droeg het ambtsgewaad nog.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Arnhem (2)

“We leggen onze bagage vandaag naast elkaar”

Eerste dienst in ‘de oude nieuwe Salvatorkerk’ in Arnhem-Zuid.

Op zondag 11 oktober 2020 werd de verbouwde (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk aan het Salvatorplein in Arnhem opnieuw in gebruik genomen. Het thema van de dienst was ’Een nieuw begin’. Na vierenzestig jaar ging de gemeente van Arnhem-Zuid weer verder in dit ingrijpend verbouwde kerkgebouw.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Salvatorkerk (foto: Henny Kalisvaart).

Lees verder “We leggen onze bagage vandaag naast elkaar”

Kerk- (en school-) Nieuws uit ‘De Bazuin’ (4)

( < Naar deel 3 ) – De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden augustus en september 1864, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) Nieuws uit ‘De Bazuin’ (4)