Hoorzitting over omgevingsvergunning Maranathakerk Rijnsburg

Namens de Groep Gideon – die strijdt voor het behoud van de voormalig gereformeerde Maranathakerk te Rijnsburg – hebben de heren F.A. de Mooij en J.L. de Snaijer bij de Gemeente Katwijk een bezwaarschrift ingediend tegen de in augustus 2020 door de Gemeente Katwijk verleende ‘omgevingsvergunning’ betr. de Maranathakerk.

De Maranathakerk te Rijnsburg (foto: Reliwiki, Henk Brussee).

Lees verder Hoorzitting over omgevingsvergunning Maranathakerk Rijnsburg

De Gereformeerde Kerk te IJmuiden (3)

Na de fusie verdere groei.

( < Naar deel 2 )  –  De fusie van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden en die van IJmuiden-Oost per 1 februari 1952 viel niet bij iedereen in goede aarde, maar ondanks alles beloofde men zich in de nieuwe situatie te schikken en actief te blijven meewerken.

Het orgel van de Ichthuskerk, dat in 1951 in gebruik genomen werd (foto: Wim Verburg).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te IJmuiden (3)

“God, zegen ons vertrek, dat we thuis zijn bij u”

‘Drievoudig afscheid’ van De Kandelaar in Arnhem.

In een drietal vrijwel identieke kerkdiensten is in Arnhem-Zuid op 2, 3 en 4 oktober 2020 afscheid genomen van het kerkgebouw De Kandelaar aan de Den Haagweg. Zo’n honderdvijftig mensen woonden de drie diensten bij (via internet ongetwijfeld ook nog vele anderen).

Tijdens een laatste dienst. Links ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en rechts ds. Pierre Eijgenraam  (foto: Henny Kalisvaart).

Lees verder “God, zegen ons vertrek, dat we thuis zijn bij u”

Denkend aan kerkgebouw ‘De Kandelaar’ te Arnhem

Ter gelegenheid van de sluiting van het protestants (voormalig gereformeerd) kerkelijk centrum  De Kandelaar aan de Den Haagweg in ArnhemZuid, op 4 oktober 2020, werd een interessant boekje gepubliceerd met herinneringen aan deze kerk, die op 21 december 1975 in gebruik genomen werd. Het boekje is getiteld ‘Denkend aan De Kandelaar’.

Het gedenkboek van De Kandelaar.

Lees verder Denkend aan kerkgebouw ‘De Kandelaar’ te Arnhem

Hoger beroep in zaak-Maranathakerk Rijnsburg

… bij ‘Generaal College Behandeling Bezwaren en Geschillen’ PKN.

De heren F.A. de Mooij en J.L. de Snaijer hebben onlangs namens de Gideon Groep te Rijnsburg – die strijdt voor het behoud van de voormalig gereformeerde Maranathakerk aldaar – hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in de provincie Zuid-Holland.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Lees verder Hoger beroep in zaak-Maranathakerk Rijnsburg