Kerkenraad Rijnsburg in gelijk gesteld

‘Generale College’ verwerpt bezwaren van  ‘Gideongroep’.

Na jaren van strijd heeft het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijnsburg in het gelijk gesteld.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

In haar uitspraak van 12 november 2020 oordeelt het College dat de eerdere uitspraak van het Classicale College terecht was om de kerkenraad van Rijnsburg toestemming te geven tot de verkoop van de monumentale, voormalig gereformeerde, Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat, en niet in te gaan op de bieding van de heer F.A. de Mooij.  De heren De Mooij en J.L. de Snaijer, die namens de zgn. Gideongroep strijden voor het behoud van de Maranathakerk, hadden bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het Classicale College.   “In hetgeen appellanten in beroep hebben aangevoerd heeft het generale college geen argumenten aangetroffen op grond waarvan het oordeel van het Classicale College geen stand kan houden. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard”.

Overigens loopt er nog een bezwaarschrift van de Gideongroep bij de Gemeente Katwijk inzake het verlenen van een omgevingsvergunning, waarover op 11 november 2020 een hoorzitting gehouden werd.