Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (7)

( < Naar deel 6 ) – De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden januari  en februari 1865, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (7)

De Gereformeerde Kerk te Breda (2)

Twee evangelisatiepredikanten (1942 tot 1947).

( < Naar deel 1 ) – De Provinciale Deputaten voor de Evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg benoemden per 1 mei 1942 kandidaat M. van den Bosch (1909-1992) als hulppredikant voor het evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg.


Ds. M. van den Bosch (1909-1992) was de eerste evangelisatiepredikant van de kerk van Breda; hier op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Breda (2)