Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk behandeld

Hoorzitting Classicale Commissie Bezwaren en Geschillen over orgelzolders in Rotterdamse kerk.

Op jl. dinsdag 6 april 2021 werd door de Classicale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland Zuid een hoorzitting gehouden over de bezwaren tegen de verkoop van de Breepleinkerk in Rotterdam, waar zich de bekende orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog bevinden.

De Breepleinkerk te Rotterdam.

Namens de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid waren op de zitting drie vertegenwoordigers aanwezig, terwijl ook de Stichting Orgelzolders door drie personen vertegenwoordigd was, beide partijen inclusief hun advocaat.

Duidelijk werd dat de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid met bewijzen moet komen dat de verkoop van de Breepleinkerk kerkrechtelijk goed verlopen is. Ook bepaalde de voorzitter dat partijen binnen twee weken rond de tafel moeten gaan zitten om te trachten tot een oplossing te komen. Omdat genoemde Protestantse Gemeente nog steeds eigenaar is van de Breepleinkerk – de voorgenomen verkoop aan de Levend Woord Gemeente wordt door de Stichting Orgelzolders immers aangevochten – heeft de Stichting bezwaar aangetekend tegen het feit dat de Protestantse Gemeente vindt dat in dit geding de Levend Woord Gemeente als eigenaar van de kerk beschouwd moet worden.

De Classicale Commissie ging akkoord met het verzoek van de Protestantse Gemeente om twee weken uitstel te verlenen. Dus zal dat overleg tussen beide partijen tussen nu en over twee weken moeten plaatsvinden. zo verklaarde een woordvoerder van de Stichting Orgelzolders tegenover GereformeerdeKerken,info

De plannen van de Stichting Orgelzolders.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

De Stichting wil graag verwezenlijking van het plan uit 2017, waarin de ‘Levend Woord Gemeente’ huurder blijft en de Breepleinkerk in handen komt van Stadsherstel (of een andere organisatie). Zij hebben namelijk toegezegd de Breepleinkerk niet alleen te willen kopen, maar ook dat ze de kerk voor 1,5 miljoen euro willen opknappen; het bedehuis is dringend aan een onderhoudsbeurt toe is (het dak lekt, er is asbest aanwezig, enz.). De Levend Woord Gemeente zal die ingreep niet kunnen financieren. Mocht dit plan niet lukken dan stelt de Stichting Orgelzolders zich vervolgens ten doel om ‘plan B’ te realiseren, namelijk  de verwerving van alleen de achterkant van de kerk, zodat toegang tot de Orgelzolders gegarandeerd blijft.

Inmiddels is de petitie – door middel waarvan men het behoud van de orgelzolders in de Breepleinkerk kan steunen – al meer dan 2.000 keer ondertekend, worden er door de politiek raadsvragen gesteld binnen de Gemeente Rotterdam en bovendien zal ook in de civiele procedure nog een hoorzitting gaan plaatsvinden.