Deksteen graf dr. H. Bavinck gerestaureerd

De crowdfunding-actie ten bate van de restauratie van het graf van de gereformeerde theoloog en politicus Herman Bavinck (1854-1921) via doneeractie.nl is een succes geworden.

Detail van de beschadigde grafsteen (foto: HDC).

De initiatiefnemer van de doneeractie, dr. George Harinck, deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info het volgende mee:

“Dankzij de financiële steun van het publiek, van Bavincks familie en nazaten en van Stichting Pro Religione et Libertate kon de scheur in de deksteen op het graf van Bavinck gerestaureerd worden. Alle schenkers hartelijk dank! De actie vestigde ook de aandacht op het feit dat Bavincks graf zich niet in Amsterdam op de Nieuwe Oosterbegraafplaats bevindt, waar menigeen het zoeken zou. De begrafenis vond daar op 2 augustus 1921 inderdaad plaats, onder buitengewoon grote belangstelling. Foto’s van de begrafenis verschenen in De Telegraaf en geïllustreerde weekblad Het Leven.

Het gerestaureerde graf (met dank aan dr. George Harinck).

Een paar dagen publiceerde De Telegraaf het gerucht dat Bavinck zou worden herbegraven in Vlaardingen. De krant wees erop dat de familie Schippers, waartoe zijn vrouw Johanna Adriana Schippers behoorde, een graf in Vlaardingen had, maar dat het familiegraf van de Bavincks zich bij Kampen bevond. Voor de studenten van de Vrije Universiteit kwam een eventuele herbegrafenis slecht uit, want zij wilden ter plaatse een gedenksteen oprichten bij het graf van hun leermeester. Het familiegraf in IJsselmuiden was vol: daar lagen Bavincks ouders, bij zijn in 1896 jonggestorven broer.

Inderdaad werd Bavinck op 8 augustus 1921, nog geen week na de teraardebestelling te Amsterdam, zonder ceremonieel door een kleine kring van bloedverwanten bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Emaus te Vlaardingen. In het familiegraf is in 1942 ook zijn vrouw begraven. In 1971 werd hun enig kind, Johanna Geziena Ruys-Bavinck, ook op Emaus begraven, zij het niet in het familiegraf, dat vol was, maar vlak daarbij.

Het gerestaureerde graf (met dank aan dr. George Harinck).

Restauratie voltooid voor honderdste sterfdag.

Vlaardingen is dus de laatste rustplaats van Bavinck geworden. De restauratiewerkzaamheden aan de deksteen konden volgens planning voltooid worden voor 29 juli 2021, de honderdste sterfdag van Bavinck”.