Ds. J.F. Colenbrander naar Oost-Soemba

De bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant.

Op 15 april 1909 werd ds. J.F. Colenbrander (predikant te Vijfhuizen bij Haarlem), door de Gereformeerde Kerk te Appingedam bevestigd als missionair predikant voor Soemba, ten einde dat gebied open te leggen voor de zendingsarbeid van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Bij de bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant werd deze foto gemaakt (beschrijving: zie in het artikel). Foto: Archief Gereformeerde Kerk Stadskanaal.

Zijn standplaats was Melolo, waar hij ds. W. Pos (1856-1914) verving, die daar van 1902 tot 1904 missionair predikant was. Ds. Colenbrander liet er geen gras over groeien. Hij begon zijn arbeid met het stichten van scholen, waardoor het contact met de Soembanese bevolking aanmerkelijk makkelijker werd.

Tussen 1910 en 1913 opende hij scholen in Lai Handang (op een uur lopen afstand van de kust gelegen) en in Waidjeloe (beide in 1912), en voorts in Kananggar, Baing (in het landschap Mangili) en Rendeh (alle drie in 1913). Via de kinderen kregen op die manier ook de ouders over het evangelie te horen, waardoor ook het contact met die ouders beter liep. Via het koloniaal bestuur kreeg hij enkele zoons van de voornaamste radja ‘s in huis, die enkele slaven mee brachten. Via hen verbreidde het evangelie zich in die regionen.

Enkele van de genoemde plaatsen op Soemba (kaart: Google).

Ds. Colenbrander beperkte zijn werk overigens niet tot het stichten van scholen. Onder de zijgalerij van zijn woning begon hij een medische hulppost, waar al snel dagelijks zo’n vijftien patiënten behandeld werden. Daarna werd in Melolo, op aansturen van het koloniaal gezag, een ziekenhuisje gebouwd, waarvan ds. Colenbrander de leiding op zich nam.

Op de foto…

Ter gelegenheid van de bevestiging als missionair predikant werd een foto gemaakt.

Van links naar rechts zittende: ds. J. Duursema (1847-1939) van Uithuizen; ds. G. Geerds (1845-1928) van Appingedam; mevr. Colenbrander-Boswijk; ds. H. Dijkstra (1851-1922) te Smilde en ds. C.W.E. Ploos van Amstel (1864-1938) te Zwolle.

Van links naar rechts staande: ds. E. Kolthoff (1870-1954) te Veldhausen; ds. H. Hangelbroek (1972-1941) te Borger; ds. W. de Jong G.zn. (1861-1948) te Dalfsen; ds. T. Oegema (1859-1912) te Hoogeveen; ds. G. van der Munnik (1858-1928) te Leens en ds. G. Elzenga (1856-1918) te Kampen.

(Met dank aan de heer J. Wilpshaar, archiefbeheerder van de kerk te Stadskanaal.)