Categorie archief: Uit de Historie

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Spijk (Gr.)

Inleiding.

Naar aanleiding van de sluiting van de gereformeerde kerk aan de Hoofdweg Zuid te Spijk leek het ons dienstig hier dieper in te gaan op de ontstaansgeschiedenis van deze kerk.

De gereformeerde kerk te Spijk, die in 1905 in gebruik genomen werd.
De gereformeerde kerk te Spijk, die in 1905 in gebruik genomen werd (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

De Gereformeerde Kerk te Spijk (Gr.) – ongeveer tien kilometer ten noorden van Delfzijl – ontstond door de ineensmelting van de Christelijke Gereformeerde Gemeente (in Spijk ontstaan op 25 september 1837 door de Afscheiding) met de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), die in Spijk op 23 mei 1887 geïnstitueerd werd. De ineensmelting van beide kerken vond in Spijk op 16 augustus 1911 plaats. Landelijk was de Vereniging tussen beide kerken al op 17 juni 1892 geëffectueerd.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Spijk (Gr.)

De Doleantie te Oosterbierum, Frl. (op 7 november 1887)

Inleiding.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Enkele kilometers ten noorden van Franeker ligt het dorpje Oosterbierum, niet ver van de Waddenzee. Tot 1580 bestond in het naburige Lidlum een klooster, Mariëndal genaamd, dat in de dertiende eeuw ruim 600 Praemonstratenser monniken herbergde.

Lees verder De Doleantie te Oosterbierum, Frl. (op 7 november 1887)

Twee gereformeerde kerken op een foto (4)

De Gereformeerde Kerk te Hoofddorp.

Het ontstaan van de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Haarlemmermeer Oostzijde (1856).

Tussen 1849 en 1852 werd de Haarlemmermeer drooggemalen. Dat was bittere noodzaak, omdat bij stormweer het water van het meer zich een weg baande steeds dichter naar de grote steden in de omgeving, in 1836 zelfs tot de poorten van Amsterdam!

Lees verder Twee gereformeerde kerken op een foto (4)

Morgensterkerk Middelburg sluit nog dit jaar

Inleiding.

‘Het is niet gelukt de Morgensterkerk te redden. Over een jaar moeten de leden van deze protestantse gemeente in Middelburg onderdak hebben gevonden in een andere kerk’. Dit werd al een half jaar geleden duidelijk toen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Middelburg (PGM) moest besluiten de Morgensterkerk, die in 1966 als gereformeerde Getuigeniskerk gebouwd werd, op termijn, uiterlijk eind 2016, te sluiten.

< Naar deel 1

Lees verder Morgensterkerk Middelburg sluit nog dit jaar

Het ontstaan van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)

1. Inleiding.

Sinds 2004 verenigt zich een aantal kerken in de zogeheten Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN). Deze gereformeerde kerken hadden bezwaren tegen het meegaan met de kerkfusie als slotstuk van het Samen-op-Weg proces tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder Het ontstaan van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)

De Doleantie te Heeg, Frl. (24 januari 1887)

Inleiding.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Het dorpje Heeg, gelegen aan het Heger Meer (uitlopend in de Fluessen) in het Friese merengebied in de Zuid-Westhoek van de provincie, heeft een roemrijke historie, waarin zelfs een heus adellijk geslacht, Harinxma thoe Heeg, een rol heeft gespeeld. Maar vooral de ligging aan het water heeft een stempel op het dorp gedrukt. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw waren in het winderige Heeg handel en scheepvaart, palingvissers, een houtzagerij, enkele scheepswerven, een leerlooierij en een zeilmakerij en zelfs een heuse uitgeverij van christelijke geschriften.

Lees verder De Doleantie te Heeg, Frl. (24 januari 1887)