In Nieuwlande werden talloze Joden gered

Ook onder de preekstoel in de gereformeerde kerk zaten onderduikers…

Zondagavond 13 december 2020 werd door de NOS in het Bevrijdingsjournaal Extra (begin: 26:47) aandacht besteed aan onder meer de hulp aan onderduikers gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Drentse dorp Nieuwlande, broeinest van verzet.

De in augustus 1914 in gebruik genomen gereformeerde kerk Eben Haëzer te Nieuwlande. In de oorlog zaten onderduikers onder de preekstoel verstopt. De kerk is sinds enige tijd het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Lees verder In Nieuwlande werden talloze Joden gered

V/m. geref. pastorie Weesp monument?

Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, heeft in een schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp een monumentaanvraag ingediend ten behoeve van de voormalige gereformeerde pastorie aan de Hoogstraat 67 en de gereformeerde kosterij aan de Middenstraat 131 aldaar.

De vroegere gereformeerde pastorie te Weesp.

Lees verder V/m. geref. pastorie Weesp monument?

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (6)

( < Naar deel 5 ) – De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maand december 1864, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (6)