‘Slot en einde’ van Maranathakerk Rijnsburg

Nadat achtereenvolgens het Classicaal College in Zuid-Holland en het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland de gereformeerde kerkenraad van Rijnsburg in het gelijk stelden ten aanzien van de verkoop van de Maranathakerk aan een projectontwikkelaar, is door de gemeente Katwijk ook de omgevingsvergunning met betrekking tot de kerk afgegeven.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Dat de heren F. de Mooij en J.L. de Snaijer namens de Gideon Groep, die streed voor het behoud van de Maranathakerk, daartegen nog steeds grote bezwaren hebben, is ten laatste duidelijk geworden door een ingezonden stuk dat ze in een regionale krant hebben gepubliceerd. Daarmee zal dan de zo nu en dan onverkwikkelijke kerkstrijd te Rijnsburg naar we hopen tot een eind gekomen zijn.

De ingezonden brief namens de ‘Gideon Groep’.