Orgelzolders Breeplein-kerk weer te bekijken

De rondleidingen over de Orgelzolders in de protestantse (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk te Rotterdam-Zuid gaan in september weer van start. Dit najaar kunnen er extra rondleidingen voor scholieren en studenten over de Orgelzolders plaatsvinden in de in 1931 gebouwde Breepleinkerk.

De Breepleinkerk.

De gang van zaken is over het algemeen als volgt, dat na het welkom de gids het verhaal vertelt van de drie Joodse echtparen die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan duizend dagen verborgen leefden hoog in de Breepleinkerk, achter het orgel.  De gezinnen van de koster en van dominee van de Breepleinkerk, dr. G. Brillenburg Wurth (1898-1963), zorgden voor de onderduikers, bijgestaan door vele anderen. Alle betrokkenen overleefden de oorlog.

Onder begeleiding van de assistent-gidsen volgt na het verhaal een wandeling door en om de kerk, inclusief het beklimmen van de ladder naar een van de zolders (voor wie goed ter been is).

Extra rondleidingen.

Dit najaar kunnen er extra rondleidingen plaatsvinden voor scholieren en studenten over de Orgelzolders, dankzij de komst van vier nieuwe gidsen. De afgelopen periode hebben deze deskundige vrijwilligers zich het Orgelzolderverhaal eigen gemaakt, en sommigen hebben het al aan groepen belangstellenden verteld. Voor schoolklassen en groepen studenten zijn enkele ochtenden gereserveerd. De gids-van-dienst kiest het aanvangstijdstip in overleg met de docent of de schoolleider.

Een van de orgelzolders (foto: Orgelzolders.nl).

Individuele geïnteresseerden.

Daarnaast zijn de zolders op de eerste zaterdag van elke maand open voor het brede publiek. De aanvang van de rondleiding is om 11.00 uur. Maximaal dertig personen kunnen hieraan deelnemen.

Groepen vanaf tien personen zijn ook welkom buiten de bovengenoemde eerste zaterdag van de maand. Rondleidingen zijn dan afhankelijk van de beschikbaarheid van (assistent-) gidsen en natuurlijk van de Breepleinkerk.

De strijd rond het behoud van de Orgelzolders.

Momenteel is een strijd gaande voor het behoud van de Orgelzolders in de Breepleinkerk. De kerk zal door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid worden verkocht aan de Levend Woord Gemeente in de Maasstad, maar de stichtingen die de Orgelzolders beheren en de rondleidingen verzorgen, hebben daartegen al weer enige tijd geleden bezwaar aangetekend bij het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland, maar ze gingen vervolgens in hoger beroep bij het Generaal College. Daarna voelde men zich genoodzaakt een zaak aan te spannen bij de wereldlijke rechter om te zorgen dat de Orgelzolders ondanks de verkoop van de kerk behouden zullen blijven voor educatieve- en voorlichtingsdoeleinden. Binnenkort zal de zaak ook in hoger beroep voor de wereldlijke rechter behandeld worden.