Alle berichten van gjkok

Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

De Gereformeerde Kerk te Nieuwdorp (1892).

( < Naar deel 1 ) – Enkele maanden voordat ds. Schock vertrok veranderde de naam van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp. De oorzaak was een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk voortgekomen uit Afscheiding en Doleantie.

De vroegere gereformeerde kerk te Nieuwdorp.

Lees verder Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot (in de provincie Overijssel) heeft twee van haar kerkgebouwen in de verkoop gezet, namelijk de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de Anerweg Noord en de voormalig hervormde kapel ‘Ons Trefpunt‘ in het nabijgelegen Schuinesloot.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Lutten wordt verkocht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (3)

Het Witte Kerkje (1936).

( < Naar deel 2 ) – Het evangelisatiekerkje raakte voller en voller. Overal zaten kerkgangers, tot op de orgelgalerij toe. Daar waren speciaal zitplaatsen gemaakt om alle kerkgangers te kunnen bergen. Sommigen namen zelf een stoel mee! Ds. Ridderbos zal zich vast en zeker wel eens gevleid gevoeld hebben bij zoveel belangstelling. Maar ja, de gemeente groeide ook!

Dr. H.N. Ridderbos (1909-2007).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (3)

Ds. J.F. Colenbrander naar Oost-Soemba

De bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant.

Op 15 april 1909 werd ds. J.F. Colenbrander (predikant te Vijfhuizen bij Haarlem), door de Gereformeerde Kerk te Appingedam bevestigd als missionair predikant voor Soemba, ten einde dat gebied open te leggen voor de zendingsarbeid van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Bij de bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant werd deze foto gemaakt (beschrijving: zie in het artikel). Foto: Archief Gereformeerde Kerk Stadskanaal.

Lees verder Ds. J.F. Colenbrander naar Oost-Soemba

De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (2)

( < Naar deel 1 ) – Natuurlijk moest in het nieuwe gebouw één of andere gedenkplaat worden aangebracht. Een hardstenen exemplaar misschien? Te duur. Vandaar dat in het portaal van de kerk een houten bord werd aangebracht met de tekst dat in dit gebouw op (zondag) 25 augustus 1918 ‘voor het eerst het evangelie verkondigd’ werd.

Het evangelisatielokaal te Eefde.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (2)

Wordt Marktpleinkerk Hoofddorp uitgebreid?

Protestantse Gemeente wil (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk in Hoofddorp blijven gebruiken en mogelijk uitbreiden.

In antwoord op vragen van een raadslid heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer geantwoord dat de protestantse (voormalig gereformeerde)  Marktpleinkerk in Hoofddorp in stand gehouden moet worden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk te Hoofddorp (foto: Reliwiki, M.J. de Rijk).

Lees verder Wordt Marktpleinkerk Hoofddorp uitgebreid?