Categorie archief: Uit de Historie

Bouwen en Breken (5)

Ouderkerk aan den Amstel.

Een Christelijke Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk (6 oktober 1881).

De Christelijke Gereformeerde Gemeente van Ouderkerk aan de Amstel werd geïnstitueerd op 6 oktober 1881. Tot die tijd waren de Afgescheidenen te Ouderkerk lid geweest van de Christelijke Afgescheidene (vanaf 1869 Christelijke Gereformeerde) Gemeente van Amstelveen, die op 25 juni 1865 vanuit de kerk van Haarlemmermeer Oostzijde geïnstitueerd was.

Lees verder Bouwen en Breken (5)

De Doleantie te Oudega-Idzega, Wymbr. (11 maart 1888)

Inleiding.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

De Doleantie in de Friese dorpen Oudega, Idzega en Sandfirden (gelegen in de Friese gemeente Wymbritseradiel) vond in 1888 vrij geruisloos plaats onder leiding van dr. L.H. Wagenaar (1855-1910), die zelf op 24 januari 1887 met een groot deel van zijn hervormde gemeente in het nabijgelegen Heeg ‘Dolerend’ werd. Enige tijd daarna, op 13 november 1887, stichtte hij ook in het naburige Gaastmeer een zogenaamde ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerend)’.

Lees verder De Doleantie te Oudega-Idzega, Wymbr. (11 maart 1888)

De gereformeerde evangelisatiearbeid te Tynaarlo (Dr.)

Inleiding.

Op 1 februari 2016 publiceerden we  op deze website een verhaal over de gereformeerde evangelisatiearbeid in het Drentse dorp Yde. In  de inleiding van dat artikel gaven we een kort overzicht van de instelling van het provinciale deputaatschap voor de Evangelisatie (toen nog Inwendige Zending genoemd) van de Gereformeerde Kerken in de provincie Drenthe.

Lees verder De gereformeerde evangelisatiearbeid te Tynaarlo (Dr.)

‘Geelkerken’ in het Groningse Lutjegast…?

Inleiding.

In de jaren rond 1915 waren in de Gereformeerde Kerken in Nederland verschillende stromingen te onderscheiden: een vernieuwingsgezinde en een meer behoudende richting. De eerstgenoemde stroming noemt men ook wel de ‘beweging der jongeren’, die de ramen in de Kerken wat verder open wilde zetten teneinde niet vast te roesten in ‘dood conservatisme’. Talloze brochures verschenen in die tijd van allerlei kanten, die vandaag de dag nog steeds een goed inzicht geven in de verschillende toen levende ideeën.

Lees verder ‘Geelkerken’ in het Groningse Lutjegast…?

De Afgescheidenen te Uithuizermeeden en hun christelijke school

Inleiding.

Bij het beschrijven en begrijpen van de stichting van de eerste christelijke school in het Noord-Groningse dorp Uithuizermeeden moet eerst (in vogelvlucht!) gekeken worden naar de plaatselijke kerkgeschiedenis. Ook moeten we onderzoeken hoe in ons land het lager onderwijs in die tijd was ingericht. En tenslotte moeten we onderzoek doen naar het eigenlijke ontstaan van de school: de bestuursnotulen uit die tijd zijn verloren gegaan. Gelukkig kon in her en der verspreide geschriften toch veel informatie gevonden worden. Dat geldt zeker ook voor de eerste hoofdonderwijzer, meester F.C. Wijle, over wie tot voor kort niet veel meer dan zijn fout gespelde naam bekend was. Naast vele nieuwe gegevens over zijn persoon werd ook een foto van hem gevonden.

Lees verder De Afgescheidenen te Uithuizermeeden en hun christelijke school

Gereformeerde Kerk Grijpskerke (Zld.) wordt afgestoten

De voormalig gereformeerde Opstandingskerk van het Zeeuwse Grijpskerke wordt afgestoten. De Protestantse Gemeente van het dorp heeft sinds de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk de beschikking over twee kerkgebouwen, waar om de week een kerkdienst gehouden wordt.

De voormalig gereformeerde Opstandingskerk (1967).
De voormalig gereformeerde Opstandingskerk (1967).

Lees verder Gereformeerde Kerk Grijpskerke (Zld.) wordt afgestoten

De gereformeerde evangelisatiearbeid der Particuliere Synode Drenthe in Yde

Inleiding.

In 1893 besloot de Particuliere Synode Drenthe tot de instelling van een Deputaatschap voor de Hulpbehoevende Kerken, dat zich ook zou bezighouden met de evangelisatiearbeid (toen nog Inwendige Zending genoemd) in de provincie Drenthe.

Dit briefhoofd versierde het briefpapier van de deputaten voor de Inwendige Zending
Dit briefhoofd versierde het briefpapier van de deputaten voor de Inwendige Zending.

Lees verder De gereformeerde evangelisatiearbeid der Particuliere Synode Drenthe in Yde