Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te Onderdendam

Inleiding.

Enige tijd geleden berichtten we dat de gereformeerde kerk van Onderdendam overging in handen van de ‘Stichting Oude Groninger Kerken’ en dat in het voor de eredienst gesloten kerkgebouw een ‘Centrum Amsterdamse School’ wordt gevestigd. Hoog tijd om de historie van de vroegere Gereformeerde Kerk in Onderdendam onder de loep te nemen. De nadruk ligt daarbij op de jaren tot plm. 1950.

Kaart; Google.
Kaart; Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Onderdendam

Van Afscheiding tot Kerksplitsing – en daarna in gereformeerd Utrecht

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Utrecht werd geïnstitueerd op 18 december 1835 en hield op te bestaan op 31 december 1955, honderdtwintig jaar oud. Per 1 januari 1956 werd deze kerk namelijk gesplitst in vier zelfstandige Gereformeerde Kerken, waarover straks meer. In 1980 werden aanvankelijk drie van de gesplitste kerken weer samengevoegd, zodat toen de Gereformeerde Kerk van Utrecht opnieuw werd geïnstitueerd.

In het onderstaande verhaal beperken we ons vooral tot de periode tussen 1835 en 1955. We gaan bovendien kort in op wat daarna gebeurde.

Lees verder Van Afscheiding tot Kerksplitsing – en daarna in gereformeerd Utrecht

Het ontstaan van de Altreformierte Kirche in Bentheim en Ostfriesland

Inleiding.

Het Graafschap Bentheim en Ostfriesland waren in het begin van de negentiende eeuw gedeelten van de Pruisische provincie Hannover, gelegen aan de grens met Nederland. Weliswaar werden beide landstreken gescheiden door het Emsland, grotendeels katholiek, maar toch hadden beide gebieden op geestelijk en kerkelijk terrein steeds een nauwe band van met elkaar gehad. Sinds de Generale Synode Utrecht 1923 werden de kerken in beide Duitse gebieden officieel tot de Gereformeerde Kerken in Nederland gerekend.

Het noordelijkste gearceerde gebied is Oostfriesland; het zuidelijkste Graafschap Bentheim (kaart: 'Anderhalve eeuw').
Het noordelijkste gearceerde gebied is Ostfriesland; het zuidelijkste Graafschap Bentheim (kaart: ‘Anderhalve eeuw’).

Lees verder Het ontstaan van de Altreformierte Kirche in Bentheim en Ostfriesland

De Gereformeerde Kerk te Haaksbergen

Van het ‘kerkje van Ten Hoopen’ tot de ‘Maranathakerk’.

Inleiding.

Al eerder berichtten we dat het gereformeerde kerkje ‘Maranatha’ te Haaksbergen weliswaar vooralsnog niet zal worden afgestoten, maar vooralsnog alleen dienst zal blijven doen als onderkomen voor kerkelijke vergaderingen. Aanleiding om een korte blik te werpen op het eerste gedeelte van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Haaksbergen.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Haaksbergen