Wat er nog van over is (1)

In het juni nummer 1972 van het voormalige gereformeerde maandblad ‘Administratie en Beheer’ – contactorgaan van het Landelijk Verband van de Commissies van Beheer der Gereformeerde Kerken in Nederland’ –  troffen we een overzicht aan met betrekking tot toenmalige bouwactiviteiten betreffende Gereformeerde Kerken.

Bron: ‘Administratie en Beheer’, juni 1972. Rood: niet meer in gebruik; groen: nog steeds in gebruik als gereformeerd of protestants kerkgebouw.

Het is misschien interessant te zien wat er na veertig jaar van die bouwactiviteiten geworden is: worden de betreffende kerken nog steeds gebruikt als gereformeerde of protestantse kerkgebouwen? Of zijn ze inmiddels buiten gebruik gesteld of zelfs afgebroken?

In het hierboven gepubliceerde verhaal hebben we met rood aangegeven welke kerkgebouwen niet meer als gereformeerd of protestants kerkgebouw dienst doen. Met groen zijn die kerken gemarkeerd, die nog steeds als gereformeerd of protestants bedehuis in gebruik zijn.

Hieronder een korte toelichting bij elk van de genoemde kerken.

Het in 1907 in gebruik genomen, en begin jaren ’70 afgebroken gereformeerde kerkgebouw te Drachtster Compagnie.

Drachtster Compagnie – De als gereformeerde kerk te Drachtster Compagnie gebouwde kerk werd in 1972 in gebruik genomen en doet nog steeds dienst als protestants kerkgebouw. Het verving het oude gereformeerde kerkgebouw, dat in 1907 in gebruik genomen was.

Het in 1972 in gebruik genomen kerkgebouw te Drachtster Compagnie.

Harkstede – De eenvoudige gereformeerde kerk De Rank, ook de Witte Kerk‘ genoemd, in het Groningse Harkstede is in 2006 buiten gebruik gesteld. De laatste dienst werd op 16 juli dat jaar gehouden.

De vroegere gereformeerde kerk ‘De Rank’ te Harkstede. Het gebouwtje kwam in de plaats van het oude gereformeerde kerkgebouw, dat ten gevolge van de Vrijmaking in ‘vrijgemaakte’ handen kwam.

Leeuwarden-West – Met het kerkgebouw in de Leeuwarder wijk Bilgaard werd de Adelaarkerk bedoeld. Deze kerk is destijds, samen met de drie andere Leeuwarder gereformeerde kerkgebouwen, Pelikaankerk, de Fenix en de Koepelkerk, buiten gebruik gesteld. De Adelaarkerk is inmiddels verbouwd, de Fenix afgebroken, de Koepelkerk is buiten gebruik gesteld, en de Pelikaankerk wordt nu gebruikt door vroegere gemeenteleden van de Koepelkerk en de Pelikaankerk, die grote bezwaren hadden tegen de plotselinge beslissing om in Leeuwarden alle vier gereformeerde kerken buiten gebruik te stellen.

De ‘Adelaarkerk’ (1972-2013).

De Pelikaankerk werd door deze Leeuwarder kerksluitingskwestie zelfs een zelfstandige Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard.

Meppel – De zgn. voormalig gereformeerde en nu protestantse ‘Oude Kerk’ aan de Groenmarktstraat wordt nog steeds als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Meppel gebruikt. Over de geschiedenis van deze kerk en haar gemeente is bij de redactie van GereformeerdeKerken.info nog steeds tegen een grote korting een 380 pagina’s tellend gedenkboek verkrijgbaar.

De ‘Oude Kerk’ te Meppel.

Ruinen – Het voormalig gereformeerde kerkgebouwtje aan de Netten 2 te Ruinen in Drenthe, is niet meer als kerkgebouw in gebruik. De ingebruikname van het kerkje vloeide voort uit de wens van de plaatselijke gereformeerde leden van de kerk te Ruinerwold-Koekange, die graag eigen diensten wilden beleggen.

Het kerkje aan de Netten 2 te Ruinen.

Het aantal gereformeerden in Ruinen werd mede door het intensieve plaatselijke evangelisatiewerk namelijk steeds groter. Daarom werd voor de eigen kerkdiensten een voormalige kleuterschool aangekocht en als kerkgebouw ingericht. Op 5 mei 1971 werd het in gebruik genomen.

StadskanaalDe Wijkplaats aan de Luxemburglaan in Stadskanaal werd in 1999 buiten gebruik gesteld en in 2006 gesloopt.

De voormalige gereformeerde kerk ‘De Wijkplaats’ te Stadskanaal (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Poststraatkerk in Stadskanaal wordt nog steeds gebruikt als bedehuis van de Protestantse Gemeente.

Sint Pancras – De voormalige gereformeerde kerk De Regenboog te Sint Pancras wordt nog steeds als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente gebruikt.

‘De Regenboog’ te Sint Pancras (foto: Reliwiki).

Stiens – Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van het oude kerkgebouw werd in de jaren ’70 een nieuwe kerk betrokken, die nog steeds dienst doet als protestantse kerk.

‘De Hege Stins’ te Stiens.

Bredevoort – De voormalige gereformeerde Koppelkerk werd in 1966 gebouwd en enkele jaren geleden buiten gebruik gesteld.

De voormalige gereformeerde ‘Koppelkerk’ te Bredevoort.

Schiedam – De voormalig gereformeerde kerk De Ark wordt nog steeds gebruikt als kerk van de Protestantse Gemeente Schiedam.

‘De Ark’ te Schiedam.

Naar deel 2 >