De Gereformeerde Kerk te Schagerbrug (2)

Het kerkje in gebruik genomen (1873).

( < Naar deel 1 )  – Al snel na de ontvangst van het antwoord van de regering werd het kerkgebouwtje aan de Grote Sloot 373 in gebruik genomen. Het kerkje was op 29 maart 1873 ondanks alle eerdere problemen toch nog in het bezit van de kerk gekomen (hoewel de kerk daarvóór door een lening nog steeds bij G. de Koning in het krijt stond).

Onder leiding van ds. B.C. Felix (1827-1884) van Den Helder werd het kerkje aan de Grote Sloot in gebruik genomen.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Schagerbrug (2)

“Kom vooral te laat!”

schreef ds. Vellenga van Meppel in 1945.

Ds. Y.K. Vellenga (1896-1968), gereformeerd predikant te Meppel van 1927 tot 1967, deelde op 12 mei 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog dus, in het plaatselijke gereformeerde Kerkblaadje mee, dat “met ingang van aanstaande zondag ‘s morgens weer twee diensten achter elkaar gehouden worden, om kwart voor negen en half elf”.

Ds. Y.K. Vellenga (1896-1968).

Lees verder “Kom vooral te laat!”

vGKN Harkema naar VEG

Tweede synodezitting vGKN te Boornbergum (Frl.)

Op zaterdag 6 april 2019 werd de tweede zitting gehouden van de Synode van Frieschepalen van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN), de Gereformeerde Kerken die in 2004 niet meegingen met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, maar een eigen kerkverband vormden.

Het interieur van de vGKN Boornbergum-Kortehemmen, waar de tweede synodezitting op 6 april 2019 plaatsvond (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder vGKN Harkema naar VEG