Een kerkelijk avontuur

De Doleantie in Zuid-Holland Zuid.

 door J.C. Okkema

De Doleantie, de tweede grote kerkelijke afscheidingsbeweging in de 19de eeuw, is aan de provincie Zuid-Holland niet ongemerkt voorbijgegaan. In het zuiden van deze provincie heeft de Doleantie met name in de steden en dorpen ten noorden van de Nieuwe Maas, alsmede in bepaalde streken op de eiland en in de waarden, de gemoederen hevig in beroering gebracht.

“Het in januari 1887 gehouden Gereformeerd Kerkelijk Congres te Amsterdam heeft op velen een stimulerende werking gehad om de ‘reformatie der kerk’ ter hand te nemen” (ill.: De Heraut, 2 januari 1887).

Lees verder Een kerkelijk avontuur

De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee (2)

De eerste honderd jaar volgemaakt (en daarna).

Ds. A. Verheij (van 1871 tot 1875).

( < Naar deel 1 ) – Nadat ds. W. Eichhorn (1828-1872) van Katenrecht (link) had bedankt voor het beroep dat in februari 1871 door de kerkenraad op hem was uitgebracht, had ds. A. Verheij (1821-1913) van Dordrecht het beroep, dat de kerkenraad twee maanden later op hem uitbracht, aangenomen.

Ds. A. Verheij (1821-1913).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee (2)