Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Zwolle (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis te Zwolle/Zalk (1841).

( < Naar deel 1 ) – Zoals opgemerkt waren in de Christelijke Afgescheidene Kerk al snel na de Afscheiding in 1834 problemen ontstaan over het vragen van overheidserkenning   en over de herziening van de Dordtse Kerkorde of zelfs vervanging daarvan, zoals bijvoorbeeld door de kerkorde die was opgesteld door ds. H.P. Scholte (1805-1868) van Utrecht, een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land.

Ds. H.P. Scholte (1805-1868).

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Zwolle (2)