De Keizersgrachtkerk te Amsterdam

De eerste Doleantiekerk in de hoofdstad. Toen op 16 december 1886 in Amsterdam het kerkelijk conflict in de plaatselijke hervormde gemeente onder leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920) tot de Doleantie en de instituering van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) leidde, bleven de kerkgebouwen in het bezit van de hervormde gemeente.

De Gereformeerde Kerk te Burgum (1)

De Gereformeerde Kerk in het Friese Bergum (Fries: Burgum) werd op 24 april 1850 als Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd door ds. D.J. van der Werp (1811-1876) uit Leeuwarden. (We gebruiken in dit verhaal de naam Bergum tot 1989, toen het officieel Burgum werd).

De Gereformeerde Kerk te Leiden (5)

De Gereformeerde Kerken in Nederland (1892). ( < Naar deel 4 ) – Op 17 juni 1892 werd in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam de eenheid geproclameerd van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, resp. uit Afscheiding en Doleantie. De naam van de verenigde kerken zou zijn: De Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Gereformeerde Kerk te Oostburg (1)

… in snelle vogelvlucht. Op 19 mei 1889 werd in het Zeeuwse Oostburg de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) geïnstitueerd. Deze kerk sloot zich in 1892 aan bij De Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarover iets in het navolgende verhaal, want het zijn ‘de grote lijnen’ van de geschiedenis van die kerk.

De Gereformeerde Kerk te Joure (2)

Ds. J.R. Dijkstra (van 1889 tot 1923). ( < Naar deel 1 ) – Ds. J.R. Dijkstra deed op 3 november 1889 intrede. Het jaartraktement van de predikant bedroeg fl. 1.100. Daarin was fl. 200 opgenomen als gift van ‘eenige vrienden’, mogelijk hervormde gemeenteleden die Doleantiegevoelens koesterden.