De Keizersgrachtkerk te Amsterdam

De eerste Doleantiekerk in de hoofdstad. Toen op 16 december 1886 in Amsterdam het kerkelijk conflict in de plaatselijke hervormde gemeente onder leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920) tot de Doleantie en de instituering van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) leidde, bleven de kerkgebouwen in het bezit van de hervormde gemeente.

Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

De Gereformeerde Kerk te Nieuwdorp (1892). ( < Naar deel 1 ) – Enkele maanden voordat ds. Schock vertrok veranderde de naam van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp. De oorzaak was een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk voortgekomen uit Afscheiding en Doleantie.

Statistieken van 60 jaar geleden (2)

Bouwtaak voor naaste toekomst: 160 nieuwe kerken. ( < Naar deel 1 ) – Het kerkgebouwenbestand van de Gereformeerde Kerken in Nederland is verhoudingsgewijs het oudst in de provincie Friesland, zo was de conclusie van een onderzoek in 1963 door de Deputaten Kerkopbouw van De Gereformeerde Kerken in Nederland.