De Keizersgrachtkerk te Amsterdam

De eerste Doleantiekerk in de hoofdstad. Toen op 16 december 1886 in Amsterdam het kerkelijk conflict in de plaatselijke hervormde gemeente onder leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920) tot de Doleantie en de instituering van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) leidde, bleven de kerkgebouwen in het bezit van de hervormde gemeente.

De Gereformeerde Kerk te Woubrugge (2)

Het voorspel van de Doleantie te Woubrugge. ( < Naar deel 1 ) – Het heeft er alle schijn van dat de scheiding tussen hervormde vrijzinnigen en orthodoxen (de laatsten voornamelijk Afgescheidenen) in Woubrugge het begin beleefde in de stichting van de School met den Bijbel in het dorp.

De Gereformeerde Kerk te Nieuwolda

Een fragmentarisch overzicht. Het voormalig gereformeerde kerkje in het Groningse Nieuwolda stond – zoals we eerder meldden – weer te koop. Over de kerkelijke gemeente is niet veel bekend (het archief konden we door omstandigheden nog niet raadplegen); iets van wat bekend is vatten we samen in het hieronder staande korte – fragmentarische – verhaal.

De Gereformeerde Kerk te Gees (Dr.)

Hoe die kerk ontstond en flitsen uit de jaren daarna. De Gereformeerde Kerk in het Drentse Gees werd eind 1854 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente. In 1869 veranderde de naam in Christelijke Gereformeerde Gemeente en in 1892 sloot ook de kerk van Gees zich aan bij De Gereformeerde Kerken in Nederland.