De geboorte van de Gereformeerde Kerk te Noordeloos

Inleiding. De ‘Gereformeerde Kerk te Noordeloos’ ontstond in oktober 1892 uit de plaatselijke vereniging tussen de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ (ontstaan op  13 januari 1836) en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ (ontstaan uit de Doleantie op 22 september 1890). Omdat de eerste kerkengroep ‘in 1892 het kerkverband verbrak’, herdacht de Gereformeerde Kerk te Noordeloos in 2015 haar … Lees verder De geboorte van de Gereformeerde Kerk te Noordeloos

De Gereformeerde Kerk te Pernis (1)

Vermoedelijk – maar wel vrij zeker – eind 1842 werd in het Zuid-Hollandse Pernis de Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. Dat tijdstip kan worden afgeleid uit andere bronnen dan uit de kerkenraadsnotulen, omdat die pas in 1851 voor het eerst geschreven werden.

De Gereformeerde Kerk te Garrelsweer (1)

Op 25 oktober 1835 werd in het Groningse dorp Garrelsweer, nabij Appingedam , de Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd door de eerste Afgescheiden predikant van ons land, ds. H. de Cock (1801-1842) uit Ulrum, na zijn afzetting als hervormd predikant sinds 9 mei 1835 woonachtig in Smilde.

Gereformeerde Kerk te Woubrugge 125 jaar

Glossy gepubliceerd naar aanleiding van jubileum. Op zondag 11 oktober 2020 herdacht de Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Woubrugge (tien kilometer ten oosten van Leiden) haar 125-jarig bestaan, zij het slechts met dertig fysiek aanwezige personen in verband met de corona-maatregelen.