De Gereformeerde Kerk te Wartena-Warstiens

Inleiding.

Op 9 april 1890 werd nabij Leeuwarden de kleine Gereformeerde Kerk te Wartena geïnstitueerd als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’. Deze voegde zich in 1892 bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Die Friese Gereformeerde Kerk bestaat nog steeds en noemt zich op haar website de ‘Gereformeerde Kerk te Warten, Wergea en Warstiens’.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Wartena-Warstiens

Besluit tot verkoop Bethelkerk Barendrecht nietig verklaard

Regionaal College: ‘Besluit onvoldoende voorbereid’.

Het ‘Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen’ van de Protestantse Kerk in de provincie Zuid-Holland heeft een eerder besluit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht, om de uit 1925 daterende Bethelkerk te verkopen, nietig verklaard.

De Bethelkerk te Barendrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Besluit tot verkoop Bethelkerk Barendrecht nietig verklaard

De Gereformeerde Kerk te Rijnsburg vanaf 1939 en verder (2)

Inleiding.

Zoals in deel 1 van dit artikel al opgemerkt, deed ds. C.M. van der Loo (1904-1981) als opvolger van ds. J. de Waard (1888-1959) in 1934 intrede in de kerk te Rijnsburg en kwam ds. H. Post (1900-1982) in 1939 naar Rijnsburg als opvolger van ds. E.H. Broekstra (1874-1955), die het jaar daarvoor  met emeritaat gegaan was.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Rijnsburg vanaf 1939 en verder (2)

Gereformeerde Kerk Hurdegaryp (Frl.): van werkplaats naar kerk

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk in het Friese Hurdegaryp (vroeger: Hardegarijp) werd geïnstitueerd op 19 juli 1959, toen de op 2 juli dat jaar verkozen ambtsdragers in hun ambt bevestigd werden. Hier en daar wordt 2 juli weliswaar als institueringsdatum aangehouden, maar in feite was er toen nog geen kerkenraad en dus ook geen zelfstandig functionerende kerk! We gaan – alvorens te komen tot de voorbereiding van de instituering in Hurdegaryp – eerst even een paar stappen in de geschiedenis terug.

Kaart: Google.

Lees verder Gereformeerde Kerk Hurdegaryp (Frl.): van werkplaats naar kerk