De Gereformeerde Kerk te Zwartewaal

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Zwartewaal op het eiland Voorne – geïnstitueerd op 28 januari 1863 – was een van de kleinste Gereformeerde Kerken in ons land. Alleen tegen het einde van haar zelfstandige bestaan, in de jaren ’70 van de twintigste eeuw, overschreed het ledental ‘de magische grens’ van 200, kwam dit zelfs op ruim 270. Ook is het nooit een financieel rijke kerk geweest.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Zwartewaal