Jannes van de Luyster: stichter van Zeeland (Michigan)

Het nu volgende artikel werd geschreven door Cornelius van Loo en handelt over Jannes van de Luyster (1789-1862) die in de tijd van de Afscheiding naar Amerika emigreerde en daar een rol speelde in het kerkelijk leven. Het artikel werd gepubliceerd in ‘De Grondwet’ van 6 januari 1914. Van Loo schreef het verhaal ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Zeeland, Michigan op 21 augustus 1907. (De spelling en het taalgebruik werden door de redactie van GereformeerdeKerken.info enigszins aangepast.)

Kaart: Google.

Lees verder Jannes van de Luyster: stichter van Zeeland (Michigan)

De evangelisatiearbeid van de Gereformeerde Kerk te Emmen

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Emmen werd in 1841 geïnstitueerd. Per 1 september 1962 werd deze kerk gesplitst in drie zelfstandige Kerken: Emmen-Oost, Emmen-West en Emmen-Zuid. Daaraan werd op 13 maart 1963 nog de zelfstandige Gereformeerde Kerk te Emmen-Angelslo toegevoegd. Maar per 6 mei 1974 werden de vier kerken weer samengevoegd tot de ene, ongedeelde Gereformeerde Kerk te Emmen.

Kaart: Google.

Lees verder De evangelisatiearbeid van de Gereformeerde Kerk te Emmen

Het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen

Inleiding.

De ‘Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeente’ te Hoogeveen werd op 27 maart 1835 geïnstitueerd; de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ (afkomstig uit de Doleantie) op 10 augustus 1887; beide Kerken verenigden zich op 25 april 1899 tot de ‘Gereformeerde Kerk te Hoogeveen’. Deze Kerk had lange tijd het pastorale opzicht over de nabijgelegen dorpjes Pesse, Stuifzand en Echten.

Kaart: Google.

Lees verder Het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen

Boek over herinneringsplaquette Vrije Universiteit

Universiteitshistoricus Ab Flipse, kerkhistoricus Gert van Klinken (van de Protestantse Theologische Universiteit), George Harinck en Wim Berkelaar (beiden van het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam) leggen de laatste hand aan wat in de wandelgangen het ‘plaquetteboek’ wordt genoemd.

De plaquette in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (foto: VU, Amsterdam)

Lees verder Boek over herinneringsplaquette Vrije Universiteit

Het ‘kerkoproer’ van 1879 te Nieuw-Amsterdam (2)

Wat tijdgenoot ds. H. Beuker erover schreef en hoe zijn zegsman er naast zat.

Ds. H. Beuker (1834-1900), destijds predikant van Christelijke Gereformeerde Gemeente te Amsterdam en redacteur van ‘De Vrije Kerk’ (een uitgave van de ‘Vereeniging van Christelijke Gereformeerde Stemmen’), schreef in het nummer van juni 1879 van dat blad (in zijn interessante rubriek ‘Een en ander’) een artikel over de gebeurtenissen rond het ‘kerkoproer’ te Nieuw-Amsterdam, waarover we in deel 1 schreven. We geven het verhaal van ds. Beuker in haar geheel weer, gevolgd door enkele opmerkingen.

Ds. H. Beuker (1834-1900).

Lees verder Het ‘kerkoproer’ van 1879 te Nieuw-Amsterdam (2)