De Gereformeerde Kerk te Alblasserdam (1)

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Alblasserdam ontstond 28 oktober 1898 door de vereniging van twee kerkgemeenten: de ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’, op 25 mei 1842 als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ ontstaan uit de Afscheiding van 1834 enerzijds, en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’, die voortkwam uit de Doleantie van 1886, die in Alblasserdam op 28 december 1890 geïnstitueerd werd anderzijds.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Alblasserdam (1)