De Gereformeerde Kerk te Stad aan ’t Haringvliet (2)

Een Ledeboeriaanse gemeente.

( < Naar deel 1 ) – De terugzending vond overigens pas plaats in 1862. Men had namelijk belangrijkere zaken aan het hoofd. Een vijftal manslidmaten vervoegde zich in maart 1855 bij de kerkenraad met het verzoek om zich als gemeente los te maken van de Christelijke Afgescheidene Kerk en zich aan te sluiten bij de gemeenten ‘van de broeders Ledeboer en Van Dijke’, een groep Afgescheidenen die uitdrukkelijk tégen het vragen van vrijheid was.

Van ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) kennen we geen foto, wel zijn handtekening.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Stad aan ’t Haringvliet (2)