120 jaar Gereformeerd Jeugdwerk (1888-2007) – 3

De Tweede Wereldoorlog.

( < Naar deel 2 ) – In juli 1942 werd ook het kerkelijk verenigingswerk door de Duitsers verboden. Dat gold voor de Bonden, die alle werden opgeheven en ook het plaatselijke verenigingswerk ondervond daarvan de problemen.

Nadat de Duitsers het Bondsbureau aan de Van der Hagenlaan hadden gevorderd, werd van 1942 tot 1945 tijdelijk dit pand aan de Prins Frederiklaan te Amersfoort als zodanig gebruikt.

Lees verder 120 jaar Gereformeerd Jeugdwerk (1888-2007) – 3

120 jaar Gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 2

2. Nederlandsche Bond voor Gereformeerde Knapenleiders (5 februari 1912).

( < Naar deel 1 ) – Hier en daar namen plaatselijke Jongelingsverenigingen de taak op zich een Knapenvereniging op te richten (aanvankelijk ‘knapenvergadering’ genoemd) voor jongens van 12 tot plm. 16/17 jaar. Men beschouwde die vereniging als ‘jeugdafdeling’ van, en als voorbereiding op de Jongelingsvereniging.

Ds. H.A. van Andel (1875-1945) trok zich het lot van de knapenvergaderingen aan.

Lees verder 120 jaar Gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 2

Eerste dienst ‘DGK Assen’ in ‘Kruispunt’ Bovensmilde

Het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk te Bovensmilde, Het Kruispunt aan de Ds. L. Dijkstrastraat is, mét de bijbehorende pastorie, kort geleden (zoals we eerder al meldden) verkocht aan De  Gereformeerde Kerk (hersteld) Assen e.o., behorende tot een klein kerkgenootschap dat zich in 2004 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) afscheidde.

De vroegere gereformeerde kerk te Bovensmilde (eigen foto).

Lees verder Eerste dienst ‘DGK Assen’ in ‘Kruispunt’ Bovensmilde

120 jaar gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 1

1. De Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag (25 oktober 1888).

Op 25 oktober 1888 werd de Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag opgericht door twee gymnasiasten, beiden nog geen twintigers, J.E. Vonkenberg (1869-1934) en H.J. Flipse. Die gebeurtenis gaf de beslissende stoot voor het tot stand komen van bijna 120 jaar landelijk gereformeerd jeugdwerk.

Het officiële Bondsinsigne (‘Gedenkboek 1888-1913’).

Lees verder 120 jaar gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 1

Classis Noord-Holland PKN reageerde op vragen

… over schuldbelijdenis PKN.

Het Breed Moderamen van de Classis Noord-Holland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) antwoordde onlangs op een aantal vragen die ds. M.Th. van der Sijs aan de classis had gesteld naar aanleiding van de ‘schuldbelijdenis’ die op 8 november 2020 werd uitgesproken “namens de Protestantse Kerk” door PKN-scriba ds. R. de Reuver. Hoewel het geen opzienbarende reactie is melden we die toch even.

Lees verder Classis Noord-Holland PKN reageerde op vragen