De Gereformeerde Kerk te Coevorden (1)

De Gereformeerde Kerk in het Drentse Coevorden werd op 2 februari 1843 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente. Door een landelijke kerkenfusie in 1869 veranderde de naam in Christelijke Gereformeerde Gemeente, terwijl door het landelijk samengaan van de kerken uit Afscheiding en Doleantie in 1892 de naam veranderde in Gereformeerde Kerk te Coevorden.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Coevorden (1)

De Gereformeerde Kerk te Helenaveen (1892-1926)

Een kleine Kerk zonder kerk en dominee.

De hervormde gemeente in het Noord-Brabantse Helenaveen ontstond in 1870 vanuit de hervormde gemeente te Deurne. Het hervormde kerkje aan de Soemeersingel was al eerder in gebruik genomen, namelijk op 3 november 1867. Ook veel Peelwerkers, die in dat gebied in die tijd turf staken en kanalen groeven, bezochten het kerkje.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Helenaveen (1892-1926)

De Gereformeerde Kerk te Helmond (2)

( < Naar deel 1 ) – In de tijd tot de Eerste Wereldoorlog kwamen allerlei zaken aan de orde: zo werd bijvoorbeeld in 1904 gesproken over de oprichting van een Zondagsschool, terwijl ook beraadslaagd werd over het opzetten van een orgelfonds; een commissie zou trachten geld bijeen te brengen.

De gereformeerde kerk aan de Kromme Steenweg (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Helmond (2)

Petitie ‘Orgelzolders’ aangeboden aan kerkenraad

Kerkenraad PKN Rotterdam-Zuid: ‘Wij zetten ons met hart en ziel in voor het borgen van de Rotterdamse orgelzolders’.

Zoals we eerder berichtten was op woensdagmiddag 7 juli 2021 de overhandiging van de Petitie Behoud Orgelzolders voor een waakzaam en weerbaar Rotterdam’ gepland.

De map met ondertekenaars van de petitie voor het behoud van de Orgelzolders.

Lees verder Petitie ‘Orgelzolders’ aangeboden aan kerkenraad

Geref. Kerk Nieuwkoop wordt appartementen

Gereformeerde Kerk verhuist naar elders.

Op 3 januari 2021 werd in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop de laatste dienst gehouden. Het kerkgebouw was vanaf 1966 in gebruik. Tijdens een viering, waarbij (in verband met de coronamaatregelen) niet de hele gemeente aanwezig kon zijn, is op een passende wijze afscheid genomen.

De voormalige gereformeerde kerk te Nieuwkoop.

Lees verder Geref. Kerk Nieuwkoop wordt appartementen

Petitie ‘Orgelzolders’ ruim 2.000 maal getekend

Aanbieding aan kerkenraad Protestantse Gemeente op 7 juli 2021.

Meer dan tweeduizend mensen hebben de petitie ondertekend met daarin de dringende oproep aan het adres van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) om de Orgelzolders in de gereformeerde Rotterdamse Breepleinkerk voor de ondergang te behoeden.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Lees verder Petitie ‘Orgelzolders’ ruim 2.000 maal getekend