Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Op 11 en 12 november 2021 wordt in de Nieuwe Kerk te Kampen het ‘Herman Bavinck Centennial Congress 1921-2021’ gehouden, ter herdenking van de honderdjarige sterfdag van de gereformeerde theoloog prof. dr. H. Bavinck (1854-1921).

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921), van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen; van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (17)

( < Naar deel 16 ) – De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden september en oktober 1866, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (17)

Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

De Gereformeerde Kerk te Nieuwdorp (1892).

( < Naar deel 1 ) – Enkele maanden voordat ds. Schock vertrok veranderde de naam van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp. De oorzaak was een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk voortgekomen uit Afscheiding en Doleantie.

De vroegere gereformeerde kerk te Nieuwdorp.

Lees verder Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot (in de provincie Overijssel) heeft twee van haar kerkgebouwen in de verkoop gezet, namelijk de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de Anerweg Noord en de voormalig hervormde kapel ‘Ons Trefpunt‘ in het nabijgelegen Schuinesloot.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Lutten wordt verkocht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (3)

Het Witte Kerkje (1936).

( < Naar deel 2 ) – Het evangelisatiekerkje raakte voller en voller. Overal zaten kerkgangers, tot op de orgelgalerij toe. Daar waren speciaal zitplaatsen gemaakt om alle kerkgangers te kunnen bergen. Sommigen namen zelf een stoel mee! Ds. Ridderbos zal zich vast en zeker wel eens gevleid gevoeld hebben bij zoveel belangstelling. Maar ja, de gemeente groeide ook!

Dr. H.N. Ridderbos (1909-2007).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel (3)

Ds. J.F. Colenbrander naar Oost-Soemba

De bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant.

Op 15 april 1909 werd ds. J.F. Colenbrander (predikant te Vijfhuizen bij Haarlem), door de Gereformeerde Kerk te Appingedam bevestigd als missionair predikant voor Soemba, ten einde dat gebied open te leggen voor de zendingsarbeid van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Bij de bevestiging van ds. J.F. Colenbrander (1877-1964) als missionair predikant werd deze foto gemaakt (beschrijving: zie in het artikel). Foto: Archief Gereformeerde Kerk Stadskanaal.

Lees verder Ds. J.F. Colenbrander naar Oost-Soemba