Alle berichten van gjkok

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (2)

( < Naar deel 1 ) – In Linschoten mocht de Afgescheiden (Kruis-) Gemeente het dan niet hebben volgehouden, maar in 1886 ontstond een nieuwe landelijke kerkscheuring, de Doleantie genaamd (de tweede uittocht van orthodoxe gelovigen uit de hervormde kerk). Deze kreeg het jaar daarop ook in Linschoten enigszins voet aan de grond.

De eerste uitgave van het Algemeen Reglement van 1816.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (2)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (1)

In 1893 ontstond in het Utrechtse Linschoten de Gereformeerde Kerk, ontstaan uit een ‘groepje’  Dolerenden, dat zich in 1887 afscheidde van de  hervormde kerk, maar in Linschoten toen géén Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) vormde. Ze kerkten aanvankelijk in Harmelen, waar wel een Dolerende kerk geïnstitueerd was.

Kaart: Google.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (1)

Hoe de kerk van Enschede ‘De Kelder’ kreeg

De Gereformeerde Kerk te Enschede kreeg in de jaren ’60 van de vorige eeuw ‘een kelder’. Niet zomaar een kelder, maar één waar belangrijk kerkelijk werk plaatsvond. Hoewel ‘De Kelder’ niet meer bestaat is het toch interessant kennis te nemen van haar ontstaan.

Via de achteringang van ‘Concordia’ in Enschede kon ‘De Kelder’ bereikt worden.

Lees verder Hoe de kerk van Enschede ‘De Kelder’ kreeg

De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 3

Veranderingen in de jaren ’60.

( < Naar deel 2 ) – Door de komst van Philips (vanaf 1955), het ziekenhuis (vanaf 1967) en de groei van de scholengemeenschap Ubbo Emmius, de Christelijke ULO, de Christelijke Huishoudschool en een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs, groeide het ledenaantal van de kerk sterk.

Ds. G. Schrovenwever (1907-2001) stond van 1954 tot 1971 in de Gereformeerde Kerk te Stadskanaal.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 3