De Gereformeerde Kerk te Pingjum-Zurich (2)

De afspraken met Witmarsum.

( < Naar deel 1 – To Part 1 ) – Jaren geleden ontmoette het vaststellen van de vergoeding voor het dienstdoen van de predikant van Witmarsum in Pingjum enige problemen. In 1917 – toen ds. Jansen afscheid genomen had – werd besloten dat Pingjum daarvoor fl. 350 per jaar aan de kerk van Witmarsum zou betalen.

Ds. J. Ubels (1890-1963) op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Pingjum-Zurich (2)

Hervormde predikanten die voor Doleantie kozen

Op deze website schreven we vaak over de Doleantie van 1886 en volgende jaren (na de Afscheiding van 1834 was het de tweede orthodoxe uittocht uit de Nederlandse Hervormde Kerk). Daarbij waren ook hervormde predikanten betrokken, die voldoende aanleiding zagen om ‘de reformatie der kerk ter hand te nemen‘ en te breken met het hervormd kerkbestuur.

Zo werkte de ‘synodale hiērarchie’ volgens ‘De Heraut’: de synode draaide aan de knoppen in plaats van de kerkenraad in de dorps- of stadsgemeente.

Lees verder Hervormde predikanten die voor Doleantie kozen