De Gereformeerde Kerk te Pernis (2)

Conflict over het ‘preeklezen’…

( < Naar deel 1 ) – Ds. A. Loois (1847-1907) was de laatste jaren van zijn arbeidzaam leven in Pernis nogal eens ziek. De kerkdiensten gingen natuurlijk gewoon door, maar het gebeurde nogal eens dat geen predikant kon worden gevonden, zodat preeklezer en schoolhoofd Roelof Medema, deze arbeid voor zijn rekening nam.

Ds. A. Loois (1847-1907).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Pernis (2)

Oosterkerk Hoogeveen blijft en wordt verkleind

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen heeft in haar vergadering van 8 april 2021 definitief besloten tot verbouw en verkleining van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk. De preses van de Algemene Kerkenraad heeft dat meegedeeld.

Een impressie van de toekomstige situatie bij de Oosterkerk (ill.: B+O Architecten).

Lees verder Oosterkerk Hoogeveen blijft en wordt verkleind

De Gereformeerde Kerk te Deventer (3)

De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) te Deventer en haar predikanten.

( < Naar deel 2 ) – Nadat op 14 maart 1888 de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) geïnstitueerd was in een bijeenkomst onder leiding van ds. D.M. Boonstra (1852-1920) uit Zwolle,  en het Evangelisatiegebouw in de Rijkmanstraat als Dolerende Kerk was geïnstalleerd, beriep de kerkenraad een predikant.  Achtereenvolgens werden drie predikanten beroepen.

Het evangelisatielokaal in de Rijkenstraat, dat in 1888 de Dolerende kerk werd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Deventer (3)