Nieuwe optie voor kerksluitingen in Dokkum

Ook in nieuw plan verdwijnt ‘De Fontein’.

Was het aanvankelijk de bedoeling van de kerkenraad van de Friese Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens om twee van de vier kerken te sluiten (waaronder de voormalig gereformeerde Fonteinkerk), bezint men zich op de vraag of het niet beter is alle kerken (behalve de Grote Kerk) te sluiten en in plaats daarvan één nieuwe kerk te bouwen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

Lees verder Nieuwe optie voor kerksluitingen in Dokkum

Verbouwingsplannen Johanneskerk Gorinchem

Johanneskerk onderdeel van ‘Driekerkenplan’.

Hoewel de in 1959 in gebruik genomen protestantse (voormalig gereformeerde) Johanneskerk in Gorinchem rond het jaar 2000 nog op de nominatie stond voor sluiting en sloop, vormt zij nu onderdeel van het ‘driekerkenplan’ van de PKN in de stad.

De Johanneskerk te Gorinchem met het bijbehorende wijkgebouw De Heul (foto: Leen Baks).

Lees verder Verbouwingsplannen Johanneskerk Gorinchem

Bundel “Kerk en Joden” verschijnt eind 2022

Persverklaring Protestantse Kerk in Nederland op 8 november 2021.

De Protestantse Kerk in Nederland maakte op maandagochtend 8 november 2021 de verschijning bekend van de door ons al eerder aangekondigde bundel over ‘Kerk en Joden 1930-1950’.

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam (foto: Orgelzolders.nl).

Lees verder Bundel “Kerk en Joden” verschijnt eind 2022

“‘Het geluid van Taetske’ klinke nogmaals…!”

‘Teruggetrokken, betrokken gemeentelid’ gaf in 1921 maar liefst fl. 30.000 voor de Drachtster gereformeerde Zuiderkerk en de gereformeerde diaconie.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten bracht in haar als ‘Themanummer’ geldende Informatiebrief nummer 21 (in verband met de aanpassing van de kerkzaal van de Drachtster protestantse, voormalig gereformeerde Zuiderkerk) de ‘teruggetrokken, in een bouwvallig huis wonende’ vrouw, Taetske geheten, in herinnering.

De gereformeerde Zuiderkerk te Drachten die in 1925 in gebruik genomen werd en waarvoor Taetske het hare heeft bijgedragen (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

Lees verder “‘Het geluid van Taetske’ klinke nogmaals…!”

De Gereformeerde Kerk te Urk (4)

Bezwaren tegen synodaal besluit over uitleg Genesis 2 en 3 (1967).

( < Naar deel 3 ) – Enkele jaren later (eind 1967) stuurde de kerkenraad een – hieronder in zeer korte bewoordingen weergegeven – bezwaarschrift aan de generale synode in verband met het in september 1967 genomen besluit ‘dat de uitspraak van de buitengewone Synode, gehouden te Assen ’26, niet langer als een leeruitspraak in de kerken zal gelden’.

Dr. J.G. Geelkerken (1879-1960).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Urk (4)