“Waar ben ik in hemels naam mee bezig?”

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als predikant publiceerde ds. Erick Versloot (*1970) zijn ‘Dagboek van een dominee’, onder de titel ‘Waar ben ik in hemels naam mee bezig?’

Het ‘Dagboek’ van ds. Erick Versloot.

Het beroep van dominee “is misschien wel het mooiste beroep dat er bestaat, en in elk geval het meest afwisselende”, vindt ds. Versloot. “Van de wieg tot het graf, op alle belangrijke kruispunten van een leven mag ik met mensen oplopen. En waar is God in dat alles? Over die speurtocht gaat dit boek; lees het als een dagboek ‘van een herdershond’, een dominee, die schrijft over de passie van een predikant”.

Ds. Versloot was achtereenvolgens verbonden aan de Gereformeerde Kerken van Linschoten, Nieuwerbrug aan den Rijn, Waarder-Driebruggen en de Protestantse Gemeente Mijdrecht-De Hoef. Daarvóór was hij tijdens zijn opleiding werkzaam als catecheet in Woerden, Montfoort en Benschop en verbonden aan het Ziekenhuis van de Vrije Universiteit, het campingpastoraat op de Gulperberg en als stagiair aan de kerk van Bodegraven.

Het kerkelijk complex van de Gereformeerde Kerk te Linschoten.

Het boek begint met zijn vroegste herinneringen in zijn geboorteplaats Woerden, waar hij kerkte in de nog steeds in gebruik zijnde Opstandingskerk. Het goed geschreven verhaal gaat via de PIO-tijd (predikant in opleiding) – waar hij ‘uitstekend opgeleid werd voor de praktijk’– naar ‘de eerste keer’ dat hij op 3 maart 1996 als stagiair zijn eerste kerkdienst leidde bij ds. D.H. Elderman (*1936) in ‘het schitterende kerkgebouw’ de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Ook over het werk in de opleidingsplaatsen horen we van alles.

De gereformeerde (nu Protestantse Brug-) kerk te Nieuwerbrug.

Op 1 december 1996 werd hij als (op dat moment) jongste predikant van het land verbonden aan  de Gereformeerde Kerk te Linschoten. Daar ervoer ds. Versloot dat niet ieder ‘gemeentelid’ er belang bij had dat hij kwam kennismaken; men kwam soms namelijk allang niet meer in de kerk. Dat leverde zo nu en dan een ‘vervreemdende ervaring’ op. Een pijnlijke ervaring leverde een fietstocht op, waarbij het stuur brak en de predikant ‘op zijn gezicht’ ging, waarna hij, bij wijze van ‘een wonderlijk ‘samen op weg proces’, geholpen werd door een voorbij fietsend lid van de plaatselijke hervormde gemeente.

De gereformeerde kerk te Waarder (foto: Reliwiki, JSL).

Nog veel meer…

Allerlei ervaringen komen voorbij: de gebeurtenissen op 11 september 2001, de dag van de aanslagen in Amerika; de plaatsing van overbodig geworden glas-in-loodramen uit een kerk in Den Haag (link) in de kerk te Waarder, gemaakt in 1887, precies het geboortejaar van de Gereformeerde Kerk te Waarder, waar ze met Pasen 2008 onthuld werden; uiteraard komen veel (soms droeve) pastorale ervaringen aan de orde; een bezoek aan de befaamde gereformeerde Breepleinkerk in Rotterdam, waar niet alleen zangdiensten (‘Zingen maakt blij‘) gehouden worden, maar waar zich ook de orgelzolders bevinden, die als het Rotterdamse Achterhuis momenteel een strijd voor hun bestaan voeren; over het volgen van een cursus over ‘het rechte gebed’ als nascholing permanente educatie; over zijn jaarlijkse kloosterreizen en de ervaringen die hij daar opdeed; kortom: nog veel meer en teveel om op te noemen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Rank’ te Mijdrecht.

We bevelen dit goed geschreven boek van harte bij u aan!

  • Erick Versloot, Waar ben ik in hemels naam mee bezig? Dagboek van een dominee. Uitgegeven in eigen beheer, Woerden, 2021, 142 pp., ISBN 978 94 643 1984 2. Prijs: € 9,95. Bestellingen bij de auteur: erickversloot@outlook.com

© 2022. GereformeerdeKerken.info