Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te De Lier (3)

Ds. W. Moene (van 1925 tot 1947).

( < Naar deel 2 ) – Nadat ds. Heeres met emeritaat gegaan was deed zijn opvolger na ruim een jaar, op 29 november 1925, intrede in de kerk van De Lier. Het was ds. W. Moene (1892-1981) van Oostburg. Zijn jaartraktement bedroeg fl. 4.000 met vrij wonen en vrij van inkomstenbelasting.

Ds. W. Moene (1892-1981) was van 1925 tot 1947 aan de kerk van De Lier verbonden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te De Lier (3)

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (30)

( < Naar deel 29 ) – De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden november en december 1868, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (30)

De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (3)

Enkele predikanten vanaf 1938.

( < Naar deel 2 ) – Kandidaat C. Maan (1901-1964) werd na het vertrek van ds. Van Minnen gedurende enkele maanden als hulpprediker aangesteld. Hij diende de kerk van ’s-Gravenzande van februari tot en met mei 1938. Een week voor zijn vertrek deed de nieuwe predikant op 22 mei intrede.

Ds. C. Maan (1901-1964) op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (3)

De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (2)

Ds. A.H. van Minnen (van 1897 tot 1938).

( < Naar deel 1 ) – Na het afscheid van ds. Baaij was het ds. A.H. van Minnen (1866-1950) uit Zaamslag, die op 31 oktober 1897 intrede deed en maar liefst ruim veertig jaar, tot aan zijn emeritaat, aan de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande verbonden zou zijn. Bij zijn komst telde de kerk van ’s-Gravenzande ongeveer 630 leden.

Ds. A.H. van Minnen (1866-1950).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (2)