Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te Assen (2)

Van ‘Afgescheiden’ naar ‘Gereformeerd’.

De eerste predikanten (1842 tot 1860).

( < Naar deel 1 ) – Nu de Christelijke Afgescheidene Gemeente een eigen kerkgebouw aan de Molenstraat had werd het tijd de eerste predikant te beroepen. Daartoe kwamen de manslidmaten bijeen in de woning van Jacob Lamberts. Afgesproken werd dat een paar predikanten zouden worden uitgenodigd om een preek te houden en dan te zien wie men zou kiezen.

De Stationsstraat, lang geleden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Assen (2)

Wat er nog van over is (2)

( < Naar deel 1 ) – In het juli-augustus nummer 1972 van het voormalige gereformeerde maandblad ‘Administratie en Beheer’ – contactorgaan van het Landelijk Verband van de Commissies van Beheer der Gereformeerde Kerken in Nederland’ –  troffen we een overzicht aan met betrekking tot toenmalige bouwactiviteiten betreffende gereformeerde kerken.

Bron: ‘Administratie en Beheer’, juli-augustus 1972.

Lees verder Wat er nog van over is (2)

Van Varsseveld naar Halle (3)

De eerste twintig jaar en daarna (slot).

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – De aanvankelijk berekende kerkelijke inkomsten vielen tegen: had de evangelisatievereniging vóór de instituering aan toezeggingen fl. 1.007 te horen gekregen, in 1934 bleken de werkelijke kerkelijke bijdragen slechts fl. 400 te bedragen.

De bouwcommissie voor de nieuwe kerk: zittend v.l.n.r.: G.W. Legters, ds. E. Zijlstra, A.J. Geurkink. Staand v.l.n.r.: L. Klumpenhouwer, D.J. Geurkink, F.W. Harbers, H.W. Brunsveld en J. Legters (bron: ‘Gereformeerde Kerk Halle 1933-1983’).

Lees verder Van Varsseveld naar Halle (3)

Afscheiding en Doleantie in Elburg, maar geen Vereniging (1)

De Afscheiding in Elburg en daarna.

Inleiding.

In het Gelderse Elburg ontstond de Christelijke Afgescheidene Gemeente zeer waarschijnlijk begin 1836, vermoedelijk onder leiding van ds. A. Brummelkamp (1811-1888), die toen Afgescheiden predikant te Hattem was en in die tijd geregeld in de buurt van Elburg preekte.

Kaart: Google.

Lees verder Afscheiding en Doleantie in Elburg, maar geen Vereniging (1)