Categorie archief: Uit de Historie

De Bergsingelkerk te Rotterdam (1)

Toen de Gereformeerde Kerk te Rotterdam in 1908 ontstond door ineensmelting van de Christelijke Gereformeerde Gemeente (c.q. Gereformeerde Kerk A) en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (c.q. Gereformeerde Kerk B), was de landelijke samenvoeging van beide kerkgenootschappen al zestien jaar oud (tot stand gekomen op 17 juni 1892).

Kaart van Rotterdam met ter sprake komende wijken. Rode ster: Bergsingelkerk – groene ster: Statensingelkerk (kaart: Google).

Lees verder De Bergsingelkerk te Rotterdam (1)

Afscheiding en Doleantie te Rotterdam (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis Raampoortlaan (1844-1882).

( < Naar deel 1 )  – “Volgens zijn eigen bekentenis waren drinken, spelen en sabbatschenden hem in zijn jeugd niet vreemd. Doch een ernstige bloedspuwing die hem in 1833 overviel, bracht hem tot nadenken. Op zijn ziekbed kwam hij tot bekering en besloot hij liever als een eenzame gereformeerde musch op het dak te verkeeren dan gemeenschap te hebben met de verlaters van de zuivere godsdienst”.

Ds. C. van den Oever (1802-1877).

Lees verder Afscheiding en Doleantie te Rotterdam (2)