Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te Veendam (4)

Ds. A. Vellema (van 1950 tot 1955).

( < Naar deel 3 ) – Na het vertrek van ds. Postema ging de kerkenraad volop aan het beroepen van een nieuwe predikant. Maar het verliep minder vlot dan men gewenst had. Pas op 18 juni 1950 deed ds. A. Vellema (1911-1993), legerpredikant in Indonesiē en emeritus van de kerk van Zevenhuizen (Gr.), intrede in de kerk van Veendam.

Ds. A. Vellema (1911-1993).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (4)

De Gereformeerde Kerk te Veendam (3)

Ds. F.G. Petersen (van 1900 tot 1920).

( < Naar deel 2 ) – Op 14 oktober 1900 deed ds. F.G. Petersen (1866-1953) uit Oude Pekela intrede in de kerk van Veendam. Hij zou ongeveer twintig jaar lang aan de kerk van Veendam verbonden blijven en drukte daardoor een groot stempel op deze gemeente. Deze predikant ging trouwens in Veendam ook voor op oudjaarsavond 1899, toen ds. Vos, zijn voorganger, overleed.

Ds. F.G. Petersen (1866-1953).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (3)

De Gereformeerde Kerk te Veendam (2)

Ds. F. Hulst (van 1860 tot 1864).

( < Naar deel 1 ) – Op 23 december 1860 deed ds. F. Hulst (1827-1873) uit Siddeburen intrede in de gemeente van Veendam, nadat hij door ds. R.T. Kuiper (1826-1894) van Wildervank bevestigd was. Ds. Hulst was gekozen uit een door de kerkenraad opgesteld drietal, waar ook ds. L. Meijering (1827-1889) van Winschoten op vermeld werd.

Ds. F. Hulst (1827-1873).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (2)

De Gereformeerde Kerk te Veendam (1)

De Gereformeerde Kerk te Veendam ontstond op 2 december 1858 als Christelijke Afgescheidene Gemeente, die in 1869 Christelijke Gereformeerde Gemeente, en in 1892 Gereformeerde Kerk heette. Overigens was ook al in 1835 door ds. H. de Cock (1801-1842) een Afgescheiden Gemeente geïnstitueerd, vermoedelijk (niet alle gegevens zijn bewaard gebleven) op 12 april 1835, maar deze gemeente ging tien jaar later te niet.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (1)

De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (3)

Wat er in de beginjaren zoal behandeld werd.

( < Naar deel 2 ) – Het is ondoenlijk ook maar enigszins volledig aan te geven wat tijdens al die Centrale Diaconale Conferenties werd behandeld. Er werden toespraken gehouden over diaconale thema’s, en er werden tijdens elke Conferentie vele vragen gesteld over alledaagse en minder alledaagse praktische problemen die vervolgens samen besproken werden en waarover uiteindelijk een standpunt werd bepaald.

Het Algemeen Diaconaal Bureau (ADB) in de Koningslaan te Utrecht was het centrum van de gereformeerde diaconale arbeid (ill.: ‘Tijden en Taken’).

Lees verder De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (3)

De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (2)

( < Naar deel 1 ) – Op 23 februari 1988 vond de Eerste Centrale Diaconale Conferentie plaats. Zoals al opgemerkt werd deze in de christelijke gereformeerde Nieuwe Kerk aan de Keizersgracht te Amsterdam gehouden. Eenenvijftig afgevaardigden van plaatselijke Christelijke Gereformeerde diaconieën gaven acte de presence. Allerlei onderwerpen van praktische en theoretische aard met betrekking tot het kerkelijk diaconaat werden daar uitvoerig besproken. We komen daarop in het derde deel van deze serie terug.

De christelijke gereformeerde ‘Nieuwe Kerk’ aan de Keizersgracht te Amsterdam.

Lees verder De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (2)

De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (1)

Het ontstaan van de ‘Centrale Diaconale Conferentie’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland, en de eerste jaren.

Inleiding.

Het spreekt vanzelf dat zowel de kerken uit de Afscheiding als die uit de Doleantie het diaconaat als een belangrijke taak van de kerk beschouwden. In de jaren ’80 van de negentiende eeuw vond men het steeds belangrijker om als diakenen van de kerkelijke gemeenten én als diaconieën van de twee gereformeerde kerkgenootschappen over het diaconaat regelmatig overleg te plegen.

De vroegere (christelijke) gereformeerde ‘Nieuwe Kerk’ aan de Keizersgracht 487 te Amsterdam speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de ‘Centrale Diaconale Conferentie’.

Lees verder De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (1)

De Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag (3)

( < Naar deel 2 ) – Ds. H. Hazenberg (1908-2002), nam op 8 december 1946 afscheid van de Gereformeerde Kerk te Zwagerveen (zijn afscheidspreek werd later in druk uitgegeven). Hij vertrok naar de Gereformeerde Kerk te Siddeburen. Er volgde een vacante periode van twee en een half jaar. Het beroepingswerk verliep namelijk niet zo vlot als gehoopt.

Ds. H. Hazenberg (1908-2002).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag (3)