Categorie archief: Uit de Historie

Statistieken van 60 jaar geleden (1)

Berekeningen van het Bureau Generale Deputaten Kerkopbouw van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

In 1963 was het dringend nodig nieuwe (gereformeerde) kerken te bouwen teneinde het benodigde aantal zitplaatsen te kunnen realiseren. De kerkbouw nam dan ook een hoge vlucht, mede mogelijk gemaakt door grote financiële offers van de betreffende Kerken, gelukkig vaak gesteund door genereuze giften en/of leningen van de fameuze gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw, die bovendien noodkerken ter beschikking stelde.

Het logo van de Generale Deputaten Kerkopbouw van de GKN

Lees verder Statistieken van 60 jaar geleden (1)