Categorie archief: Uit de Historie

De Doleantie te Gaastmeer (13 november 1887)

Inleiding.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Ten noorden van de Fluessen in het Zuidwestelijk watergebied van Friesland, aan het Gaastmeer, ligt het gelijknamige dorp, dat tot de Eerste Wereldoorlog bekend stond om de palingvisserij. Nu is vooral de watersport een belangrijke bron van inkomsten. Het dorp heeft ongeveer driehonderd inwoners en bezit een hervormd kerkgebouw dat uit de achttiende eeuw dateert. Het naburige dorpje Nijhuizum behoort kerkelijk tot Gaastmeer.

Lees verder De Doleantie te Gaastmeer (13 november 1887)

De instituering van de Gereformeerde Kerk te Lutjegast (1893)

Wat aan de instituering in Lutjegast voorafging.

De Christelijke Afgescheidene Gemeente van Grootegast werd op 20 juni 1835 geïnstitueerd door ds. H. de Cock (1801-1842) uit Ulrum, ‘de Vader der Afscheiding’. Dat gebeurde ten huize van Wiebe van der Molen, die toen 31 jaar oud was. Het dorp Lutjegast behoorde in die tijd tot de Kerk te Grootegast; het dorp ligt twee kilometer ten noorden ervan; op de lijst met namen van hen die op de dag van de instituering toetraden tot de Afgescheiden gemeente van Grootegast, komen we ook die van Anne Siebes de Vries en Tjitske Eises Wijma tegen, een boerenechtpaar uit Lutjegast.

Lees verder De instituering van de Gereformeerde Kerk te Lutjegast (1893)

De Gereformeerde Kerk van Midwolda 180 jaar

Geïnstitueerd door ds. H. de Cock in juni 1836.

Vermoedelijk niet op de 16de, maar op 17 april 1836 institueerde ds. H. de Cock (1801-1842) de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Midwolda (in het Oldambt, 7 kilometer ten noorden van Winschoten). De nog steeds bestaande Gereformeerde Kerk te Midwolda kan in april 2016 dus haar 180-jarig bestaan gedenken.

De provinciekaart van Groningen met de ligging van: G = Groningen; N = Nieuwolda; W = Woldendorp; S = Scheemda; M = Midwolda; O = Oostwold; E = Eexta; B/W = Bovenburen c.q. Winschoten.
De provinciekaart van Groningen met de ligging van: G = Groningen; N = Nieuwolda; W = Woldendorp; S = Scheemda; M = Midwolda; O = Oostwold; E = Eexta; B/W = Bovenburen c.q. Winschoten.

Lees verder De Gereformeerde Kerk van Midwolda 180 jaar

De Gereformeerde Kerk van Sellingen (Gr.) 180 jaar

Geïnstitueerd door ds. H. de Cock.

Op 12 april 1836 (in april 2016 dus 180 jaar geleden) werd in het dorp Sellingen (in het uiterste zuiden van de provincie Groningen, tegen de Duitse grens) door ds. H. de Cock een Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. Tot zijn overlijden in 1842 was hij haar predikant, net als van de overige Afgescheiden Gemeenten in Groningen en Drenthe.

Ds. H. de Cock (1801-1842).
Ds. H. de Cock (1801-1842).

Lees verder De Gereformeerde Kerk van Sellingen (Gr.) 180 jaar

Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 180 jaar

Het moeizame begin van de Kerk te Nieuwe Pekela.

Op 10 april 1836 (in april 2016 dus 180 jaar geleden) werd de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Nieuwe Pekela geïnstitueerd door ds. H. de Cock (1801-1842), die op dat moment, als eerste Afgescheiden predikant in Nederland, ‘herder en leeraar’ van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten in Groningen en Drenthe was.

Lees verder Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 180 jaar

Het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’

van 11 tot en met 14 januari 1887 te Amsterdam.

Aan de hand van enkele documenten willen we ditmaal iets meer meedelen over het belangrijke ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’, dat van 11 tot 14 januari 1887 in Amsterdam gehouden werd met als doel de kerken uit de Doleantie (de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk) overal in het land tot één hecht kerkverband samen te smeden.

Lees verder Het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’

Bouwen en breken (4) in de Gereformeerde Kerk te Groningen – deel 2

Deel 2 – De kerkgebouwen van de jaren ’50 en ’60.

Schematisch overzicht van jaartallen betreffende kerkbouw en organisatie in gereformeerd Groningen

Schematisch overzicht van de ledentallen der Gereformeerde Kerk te Groningen

Inleiding.

In deel 1 van Bouwen en Breken (4) in de Gereformeerde Kerk te Groningen namen we de vooroorlogse gereformeerde kerkgebouwen onder de loep. We gaan verder met de gereformeerde kerken  die in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw gebouwd werden.

8. De Goede Herderkerk (1956-1997).

Kart van Groningen met onder meer de in dit artikel genoemde kerken.
Kaart van Groningen met onder meer de in dit artikel genoemde kerken. De (oorspronkelijk twee) gereformeerde kerken in Helpman (in het zuiden van de stad) – t.w. de Opstandingskerk en De Ark – staan niet op deze kaart. (N = Noorderkerk; Z = Zuiderkerk).

In de jaren ’50 van de twintigste eeuw breidde de stad zich naar het noorden verder uit.

Lees verder Bouwen en breken (4) in de Gereformeerde Kerk te Groningen – deel 2

Bouwen en Breken (5)

Ouderkerk aan den Amstel.

Een Christelijke Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk (6 oktober 1881).

De Christelijke Gereformeerde Gemeente van Ouderkerk aan de Amstel werd geïnstitueerd op 6 oktober 1881. Tot die tijd waren de Afgescheidenen te Ouderkerk lid geweest van de Christelijke Afgescheidene (vanaf 1869 Christelijke Gereformeerde) Gemeente van Amstelveen, die op 25 juni 1865 vanuit de kerk van Haarlemmermeer Oostzijde geïnstitueerd was.

Lees verder Bouwen en Breken (5)