Gereformeerde Kerk van Ten Post (Gr.) 180 jaar

Het begon in Wittewierum…

In of omstreeks in 1213 werd in het Groningse Wittewierum (precies tussen Groningen en Delfzijl) de later zo bekend geworden abdij ‘Bloemhof’ (in het Latijn ‘Floridus Hortus’) van de Premonstratenzer monniken gebouwd. De naam van het dorp is dan ook afgeleid van de kleur van de kleding van deze monniken die in dat verlaten oord waren neergestreken om de omgeving te kerstenen.

Lees verder Gereformeerde Kerk van Ten Post (Gr.) 180 jaar

De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)

Inleiding.

Voor we beginnen met de geschiedenis van de Doleantie in het Friese Oosterend (ongeveer acht kilometer ten noorden van Sneek), doen we een kleine stap terug in de geschiedenis, omdat eerdere gebeurtenissen in de negentiende eeuw raakvlakken hebben met het ontstaan van de kerkscheuring van 1886 en volgende jaren, die we de ‘Doleantie’ zijn gaan noemen.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Lees verder De Doleantie in het Friese Oosterend (23 september 1888)

Laatste kerkdienst Gereformeerde Kerk Enumatil op 3 juli 2016

Geref. Kerk Enumatil gaat fuseren met protestantse gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan.

Per 1 juli 2016 fuseert de Gereformeerde Kerk te Enumatil (Gr.) met de Protestantse Gemeente gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan. De laatste kerkdienst wordt op zondag 3 juli 2016 gehouden. Daarna gaat de kerk dicht. Op 5 juni 2016 werd tijdens een gemeentevergadering duidelijk dat groen licht gegeven werd voor de fusie. De eerste kerkdienst als nieuwe Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (afgekort tot NOFE) vindt plaats op zondag 10 juli 2016. De gemeenteleden van Enumatil worden overgeschreven naar de locatie van de Protestantse Gemeente te Oldekerk, de voormalig gereformeerde kerk van dat dorp (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam voor de berichtgeving hierover). Dit alles is voor ons aanleiding de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Enumatil nader te bezien.

De gereformeerde Kerk 'De Rank' aan het Hoendiep te Enumatil, die per 1 januari 2017 gesloten wordt.
De geref. Kerk ‘De Rank’ aan het Hoendiep te Enumatil. Op 3 juli 2016 wordt de laatste dienst gehouden; daarna gaat de kerk dicht.

Lees verder Laatste kerkdienst Gereformeerde Kerk Enumatil op 3 juli 2016

Kortstondige geref. evangelisatiearbeid te Witteveen (Dr.)

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Westerbork werd in 1842 geïnstitueerd. Verscheidene dorpen in de omgeving waren aan de zorg van deze Kerk toevertrouwd, zoals Witteveen, Balinge, Mantinge, Brunstinge, enz. In 1912 werd in de kerkenraad van Westerbork,  voor zover valt na te gaan, voor het eerst gesproken over de evangelisatie ’in het midden onzer plaats’.

Lees verder Kortstondige geref. evangelisatiearbeid te Witteveen (Dr.)