De Doleantie te Heeg, Frl. (24 januari 1887)

Inleiding.

Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)
Kaart van Friesland. L = Leeuwarden; S = Sneek; H = Heeg; Om = Oosterbierum; G = Gaastmeer; Ou = Oudega-Idzega (Wymbritseradiel); O = Oosterend (Wymbr.)

Het dorpje Heeg, gelegen aan het Heger Meer (uitlopend in de Fluessen) in het Friese merengebied in de Zuid-Westhoek van de provincie, heeft een roemrijke historie, waarin zelfs een heus adellijk geslacht, Harinxma thoe Heeg, een rol heeft gespeeld. Maar vooral de ligging aan het water heeft een stempel op het dorp gedrukt. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw waren in het winderige Heeg handel en scheepvaart, palingvissers, een houtzagerij, enkele scheepswerven, een leerlooierij en een zeilmakerij en zelfs een heuse uitgeverij van christelijke geschriften.

Lees verder De Doleantie te Heeg, Frl. (24 januari 1887)

Inventarislijst: Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid (1957-2002)

Het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid (1957-2002) werd geïnventariseerd door de redactie van GereformeerdeKerken.info en is te raadplegen op de Groninger Archieven te Groningen.

 

Kruiskerk Berltsum (Frl.) wordt multifunctioneel centrum met kerkzaal

De in 1966 in gebruik genomen voormalige gereformeerde (nu PKN-) Kruiskerk van het Friese Berltsum (het vroegere Berlikum), ten noordwesten van Leeuwarden, wordt verkocht aan de gemeente en zal dan worden verbouwd tot multifunctioneel centrum. De gemeenteraad van Menameradiel heeft op dinsdag 22 december 2015 met de plannen ingestemd.

Het College van Kerkrentmeesters stuurde ons op ons verzoek een uitleg over de gang van zaken; dat verhaal vindt u verderop in dit artikel.

De gereformeerde Kruiskerk in Berltsum.
De gereformeerde Kruiskerk in Berltsum.

Lees verder Kruiskerk Berltsum (Frl.) wordt multifunctioneel centrum met kerkzaal