De Gereformeerde Kerk te Naaldwijk (2)

2. De Doleantie te Naaldwijk.

( <  Naar deel 1 ) – In de jaren ’80 van de negentiende eeuw bestond  in de hervormde gemeente van Naaldwijk al lang verontrusting over de ‘moderne’ prediking die men vanaf de preekstoel te horen kreeg.

Een kijkje in de Koningstraat… Behalve de Christelijke Gereformeerde Gemeente in de Koningstraat was aan de Dijkweg een tweede gereformeerde kerk op komst…

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Naaldwijk (2)

Immanuëlkerk Ermelo nu ‘Groene Kerk’

Al enkele jaren werkte het College van Kerkrentmeesters van de gereformeerde Immanuëlkerk (PKN) te Ermelo langzaam maar zeker aan een groenere kerk, ‘een kerk met oog en aandacht voor inhoudelijk rentmeesterschap, voor duurzaamheid en zorg voor de schepping’. Aan het eind van de ochtenddienst op zondag 8 maart 2020 kon daarom het bordje ‘Groene Kerk’ onthuld worden.

De gereformeerde Immanuëlkerk te Ermelo

Lees verder Immanuëlkerk Ermelo nu ‘Groene Kerk’

De Gereformeerde Kerk te Naaldwijk (1)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Naaldwijk.

De Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Naaldwijk werd op 1 april 1893 geïnstitueerd door samenvoeging van de Christelijke Gereformeerde Gemeente, die tussen juli 1837 en augustus 1839 officieel geïnstitueerd was als Christelijke Afgescheidene Gemeente (al was de kerkenraad al op 21 april 1837 gekozen, maar nog niet bevestigd), en  de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), die op 10 oktober 1888 werd geïnstitueerd.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Naaldwijk (1)

“Licht van kandelaar niet doven of afschermen…”

Jubileumviering in vijftigjarige ‘Menorah’ te Drachten.

Tijdens een bijzondere kerkdienst op zondag 8 maart 2020, die om tien uur begon, werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Menorah  aan de Dwarswyk te Drachten stilgestaan bij het vijftigjarig bestaan van dit kerkgebouw, dat op 4 maart 1970 in gebruik genomen werd.

De ‘Menorah’ te Drachten vijftig jaar.

Lees verder “Licht van kandelaar niet doven of afschermen…”