“Pro Rege” te Rotterdam wordt verkocht

Gereformeerde gemeenteleden worden nog gehoord over principebesluit.

De kerkenraad van de De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen en de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kralingen te Rotterdam hebben onlangs het principe besluit tot samengaan genomen onder de beoogde naam Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen.

Het gereformeerd kerkelijk centrum ‘Pro Rege’ te Rotterdam-Kralingen.

Lees verder “Pro Rege” te Rotterdam wordt verkocht

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (25)

( < Naar deel 24 ) – De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden januari en februari 1868, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (25)

De Gereformeerde Kerk te Bolsward (2)

Van Witheerenstraat tot Gasthuissingel.

( < Naar deel 1 )  –  Tijdens het predikantschap van ds. S.T. Goslinga (1852-1922) bij de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Bolsward (van 1878 tot 1892), ontstond in Bolsward de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), als reactie op de toestand in de hervormde kerk.

Tijdens de ambtsperiode van ds. S.T. Goslinga (1852-1922) als predikant van de Christelijke Gereformeerde Gemeente ontstond in Bolsward nóg een gereformeerde kerk…

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Bolsward (2)