Alle berichten van gjkok

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl

Op 15 september 1835 werd de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Delfzijl geïnstitueerd door ds. H. de Cock (1801-1842). In het nu volgende verhaal  beperken we ons vooral tot de geschiedenis van de eerste honderd jaar. En we vullen het verhaal aan met enkele zaken die te maken hebben met de kerkbouw van de Kruiskerk (1953) en van de Getuigeniskerk (1968).

Kaart: Google.

Lees verder Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl

Gereformeerd en hervormd Glanerbrug gaan fuseren

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Glanerbrug en die van de Hervormde Gemeente in dat dorp hebben de intentie uitgesproken te streven naar de vorming van één Protestantse Gemeente in Glanerbrug. Voorafgaande aan het voorgenomen besluit werden uiteraard de respectieve gemeenteleden gehoord. Als er geen kink in de kabel komt zal de fusie-akte eind 2017 getekend worden.

De gereformeerde kerk te Glanerbrug.

Lees verder Gereformeerd en hervormd Glanerbrug gaan fuseren

Veenendaal sluit twee protestantse kerken

Petrakerk en Aller Erf blijven open.

Al eerder berichtten we over het plan van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Veenendaal om twee kerkgebouwen te sluiten. Op 22 februari 2017 werd bekend gemaakt welke kerkgebouwen gesloten worden en welke open blijven. Rond de zomer van 2019 worden het voormalig hervormde (nu protestantse) kerkgebouw Sola Fide aan de Eikenlaan (uit 1950) en De Goede Reede aan de Vondellaan, (in 1985 door gereformeerden en hervormden gezamenlijk gebouwd als S.O.W.-kerk), gesloten.

Lees verder Veenendaal sluit twee protestantse kerken