Pauluskerk Beilen toekomstbestendig gemaakt

Maanden lang is gewerkt aan de renovatie van de vroegere gereformeerde, al jaren lang protestantse Pauluskerk en het bijbehorende zalencentrum De Valkenhof in het Drentse Beilen. Hoe langer hoe meer bleek dat de in 1957 gebouwde Pauluskerk groot onderhoud nodig had. Het werk is nu klaar en kerk en vergadercentrum werden op vrijdag 13 november 2015 feestelijk in gebruik genomen.

Lees verder Pauluskerk Beilen toekomstbestendig gemaakt

Geref. Kruiskerk Nijkerk wordt ingrijpend verbouwd

De Goede Herderkerk gaat te zijner tijd dicht.

Eind dit jaar, in november of december 2015, zal de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk een besluit nemen over plannen om de Kruiskerk aan de Venestraat aldaar ingrijpend te verbouwen. Nadat de verbouwing van die kerk voltooid zal zijn, zal de gereformeerde Goede Herderkerk aan het Willem-Alexanderplein buiten gebruik gesteld worden.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk.
De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk.

Lees verder Geref. Kruiskerk Nijkerk wordt ingrijpend verbouwd

‘Kruispuntkerk’ is PKN-kerk in Pesse (Dr.)

Hervormd en gereformeerd samen.

Op 24 mei 2015, tweede Pinksterdag, gingen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van het Drentse Pesse samen verder als Protestantse Gemeente. Het is de afronding geweest van een proces dat zich al vele jaren lang voltrok en het werd door bijna alle gemeenteleden van hervormde en gereformeerde zijde als een logische en wenselijke stap gevoeld om ook de laatste handtekeningen te zetten en samen verder te gaan.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk te Pesse.
De voormalig gereformeerde, nu protestantse Kruispuntkerk te Pesse.

Lees verder ‘Kruispuntkerk’ is PKN-kerk in Pesse (Dr.)

Iets over de Vrijmaking te Kampen

De omvang van de Vrijmaking te Kampen.

De Vrijmaking te Kampen – die plaatsvond op 19 augustus 1944 – zorgde voor een zeer drastische teruggang van het ledental der Gereformeerde Kerk aldaar. Vermeldde het kerkelijk Jaarboek van 1944 nog 5.331 gereformeerde leden, het eerstvolgende Jaarboek, dat van 1946, vermeldde nog een ledental van slechts 2.050. De statistieken van 1947 duidden er op dat de afkalving nog niet gestopt was: het ledental stond toen op 2.000. Gelukkig werd in 1948 weer een matige groei gemeld: toen waren er 2.148 gereformeerde leden.  Volgens de ‘eigen’ cijfers waren in 1944/’45 dus in totaal zo’n 3.300 leden overgestapt naar de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

Lees verder Iets over de Vrijmaking te Kampen

Kampen gaat van zes naar drie kerken

Advies: Burgwalkerk en twee hervormde kerken dicht. Maar welke?

De ‘Stuurgroep Toekomst’ van de gezamenlijke Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente te Kampen bracht op 28 oktober 2015 advies uit over de toekomst van de zes bij de kerkelijke gemeenten in gebruik zijnde kerkgebouwen. Geadviseerd wordt de bekende gereformeerde Burgwalkerk (die in 1874-1875 aan de Burgwal gebouwd werd ter vervanging van de Hofstraatkerk), de hervormde Bovenkerk en de hervormde Noorderkerk (met het verenigingsgebouw Noorderlicht), af te stoten. In gebruik blijven dan de gereformeerde Westerkerk (in 1930 in gebruik genomen ter vervanging van de Hagepoortkerk), de hervormde Broederkerk en de gezamenlijk gebouwde en beheerde, in 1972 in gebruik genomen Open Hof.

De gereformeerde Burgwalkerk.
De gereformeerde Burgwalkerk te Kampen.

Lees verder Kampen gaat van zes naar drie kerken

Bouwen en Breken (3)

De gereformeerde Petruskerk te Vlissingen (1929-2001).

De Afscheiding.

In mei 1852 werd onder leiding van ds. C. van den Oever (1802-1877) de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Vlissingen geïnstitueerd. De gemeente behoorde aanvankelijk tot de groep Afgescheiden gemeenten die in de jaren van de vervolgingen door de overheid geen vrijheid van godsdienst hadden aangevraagd. Deze zogenaamde Gereformeerde Kerken onder het Kruis [van de vervolgingen] hadden hun eigen kerkelijke vergaderingen en stonden los van de Afgescheiden mainstream, die zich Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten noemden en destijds bij de overheid wél vrijheid hadden aangevraagd. De eerste predikant van de Kruisgemeente te Vlissingen was ds. J. Holster (1826-1905). De gemeente ging kerken in een verbouwd pakhuis in de Palingstraat.

Ds. J. Holster (1854-1905).
Ds. J. Holster (1826-1905).

Lees verder Bouwen en Breken (3)

De Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie (1931-1940)

Inleiding.

Al vlot na de Eerste Wereldoorlog ontstonden uit afschuw over de verschrikkingen van die ‘Grote Oorlog’ allerlei anti-militaristische bewegingen: ‘Dat nooit weer!’ Op 10 januari 1931 werd ook de Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie opgericht. In haar eigen Gereformeerd Vredesorgaan drongen de bestuurders op 15 juli 1932 aan op een ‘bede- en boetedag om de nooden van wereld en christendom voor Gods aangezicht te brengen en hulp en uitkomst af te smeken van Hem, Die alleen ons redding kan brengen’. Men vreesde toen namelijk dat de door velen met zoveel optimisme tegemoet geziene Ontwapeningsconferentie in Genève in 1932 wel niet veel tot stand zou kunnen brengen. Wat dat betreft schoten ze niet ver mis.

Lees verder De Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie (1931-1940)