De emigratie van geref. predikanten van 1846 tot 1992 (2)

Inleiding.

In deel 1 schreven we over (de aantallen) gereformeerde predikanten die emigreerden tussen 1846 en 1899 (waarin de eerste en de tweede ‘emigratiegolven’ vielen, namelijk die van 1846 tot 1854 en 1881 tot 1894) en over de predikanten die emigreerden tussen 1900 en 1945.

Ds. H.P. Scholte (1805-1868) vertrok in 1847 met zo’n achthonderd ‘volgelingen’ naar Iowa, waar hij de stad Pella stichtte.

Lees verder De emigratie van geref. predikanten van 1846 tot 1992 (2)

Naar het land van droom en wensen

De emigratie van gereformeerden.

Inleiding.

Binnenkort gaan we op deze website na hoeveel, wanneer, waarheen en zo mogelijk waarom gereformeerde predikanten in de loop van 150 jaar (1846-1992) emigreerden, en of ze te eniger tijd naar het vaderland terugkeerden of niet.

Een kaartje van het gebied rond Holland, Michigan, waarheen veel Nederlandse Afgescheidenen in de negentiende eeuw emigreerden.

Lees verder Naar het land van droom en wensen

De kerk van Vlissingen voor en na de bevrijding

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Vlissingen publiceerde in 1945 een gedenkboekje getiteld De Kerk in Stormgetij, over de gebeurtenissen vooral met betrekking tot het kerkelijk leven in Vlissingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De opbrengst van het boekje kwam ten goede aan de herbouw van de zwaar beschadigde gereformeerde kerk te Vlissingen.  Uit het boekje nemen we hieronder een klein gedeelte over.

Plattegrond van Walcheren (ill. uit ‘De kerk in stormgetij’).

Lees verder De kerk van Vlissingen voor en na de bevrijding