Het examen van Albertus Christiaan van Raalte (2)

( < Naar deel 1 ) – “ Kort daarna ging ik, op aanraden van professor Clarisse, naar ‘s-Gravenhage, om den aldaar aanwezig zijnden president der Synode, [H.H.] Donker Curtius [1778-1839], het gebeurde te verhalen, en tevens nogmaals aan te dringen  op de toelating tot onderteekening van het onderteekeningsformulier op de gewone wijze.

Dr. H.H. Donker Curtius (1778-1839), preses van de hervormde synode.

Lees verder Het examen van Albertus Christiaan van Raalte (2)

De Gereformeerde Kerk te Montfoort (2)

Ds. W.H. Wamsteeker (van 1942 tot 1946).

( < Naar deel 1 ) – Kandidaat W.H. Wamsteeker (1907-1983), hulppredikant in Vlissingen, was degene die het beroep kreeg en hij nam het aan. Op 28 juni 1942 deed hij intrede, vierentwintig jaar na het vertrek van ds. Bolwijn. Enkele maanden na de intrede van ds. Wamsteeker werd een mannenvereniging opgericht met de naam ‘IJver naar den beste gave’.

Ds. W.H. Wamsteeker (1907-1983).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Montfoort (2)