‘Vandaag het bruisende begin: elke zondag Pasen!’

Paasdienst in de ‘Oase’ te Drachten ook in teken van 25 jaar kerkgebouw.

Op Paaszondagochtend 17 april 2022 werd in de zeer goed (ook met veel kinderen) bezette protestantse, voormalig gereformeerde kerk Oase in Drachten een afwisselende dienst gehouden waarin – mede in het kader van het Paasfeest – aandacht besteed werd aan het vijfentwintigjarig bestaan van het kerkgebouw, waar op 13 april 1997 de eerste kerkdienst gehouden werd.

De kerk was goed bezet. Hier de ene helft van de kerkzaal, enige tijd voor de aanvang van de dienst.

Lees verder ‘Vandaag het bruisende begin: elke zondag Pasen!’

Nieuw onderzoek naar ‘geref. kerkelijk erfgoed’

Ook dit jaar, 2022, zal door de redactie van GereformeerdeKerken.info onderzoek gedaan worden naar het aantal in Gereformeerde Kerken en Protestantse Gemeenten dienstdoende, van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen, met als peildatum 1 augustus 2022.

Het eerste onderzoeksrapport uit 2020 naar de aantallen van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen.

Lees verder Nieuw onderzoek naar ‘geref. kerkelijk erfgoed’

De Gereformeerde Kerk te Lippenhuizen-Hemrik (3)

Ds. K.S.G. Zijlstra (van 1944-1946).

( < Naar deel 2 ) – Na het vertrek van kandidaat Kooistra werd ds. K.S.G. Zijlstra (1909-1974) uit Blokzijl (waar hij in dienst was voor de geestelijke verzorging van hen die in de Noordoostpolder werkzaam waren) beroepen. Hij nam het beroep aan en deed op 20 augustus 1944 intrede in Lippenhuizen.

Ds. K.S.G. Zijlstra (1909-1974).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Lippenhuizen-Hemrik (3)

Feestelijke dienst in 50-jarige ‘De Ark’ te Reeuwijk

Gedenkboekje uitgegeven over ’50 jaar De Ark’.

Op zondagmiddag 10 april 2022 om 2 uur werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark in het Zuid-Hollandse Reeuwijk een viering gehouden naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Op 15 april 1972 werd De Ark als gereformeerde kerk in gebruik genomen.

De Ark te Reeuwijk (met dank aan mevr. Eigeman-Lagendijk, secr. van de Werkgroep ‘De Ark 50 jaar’).

Lees verder Feestelijke dienst in 50-jarige ‘De Ark’ te Reeuwijk