De Ger. Kerk te Rotterdam-Zuid (Katendrecht) – 3

Kandidaten voor ‘hulpdiensten’ in de gemeente.

( < Naar deel 2 ) – In de crisisjaren ’30 was er – wat men noemde – een ‘overvloed van werk en werkkrachten‘ in de Gereformeerde Kerken. Het was voor veel kerken door de economische crisis niet goed mogelijk een predikant te beroepen.

Ds. J.W. Tunderman (1903-1942), de eerste kandidaat voor hulpdiensten in de jaren ’30.

Lees verder De Ger. Kerk te Rotterdam-Zuid (Katendrecht) – 3

“Waarom toch mijn liefste?”

Een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie.

Op zaterdag 25 juni 2022 om drie uur ’s middags (inloop vanaf half drie) wordt in de Martenskerk (Achterbuorren 2) in het Friese Scharnegoutum het boek ‘Waarom toch mijn liefste?’ gepresenteerd, geschreven door dr. Jan Dirk Wassenaar (*1960). Het boek gaat over ‘een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie‘.

Het boekomslag.

Lees verder “Waarom toch mijn liefste?”

“Moed, hoop en vertrou- wen” in Kamperveen

Gerenoveerd gereformeerd kerkgebouw opnieuw in gebruik genomen.

Op zondag 8 mei 2022 werd in Kamperveen het uit 1874 daterende kerkgebouw  van de kleinste zelfstandige Gereformeerde Kerk binnen de PKN na een ingrijpende renovatie opnieuw in gebruik genomen.

Van links naar rechts de heer J. de Leeuw en burgemeester S. de Rouwe van Kampen (foto: Gereformeerde Kerk Kamperveen).

Lees verder “Moed, hoop en vertrou- wen” in Kamperveen