De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)

( < Naar deel 3 ) – Heel in het kort melden we voor de volledigheid enkele bijzonderheden over de derde Leidse gemeente die uit de Afscheiding van 1834 afkomstig was: de Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis, die in Leiden rond 1862 ontstond, maar zich later niet bij De Gereformeerde Kerken in Nederland voegde, en daarmee dus eigenlijk buiten het bereik van ons verhaal valt.

Ds. C. van den Oever (1802-1877) kocht aan de Nieuwe Rijn een woning die tot kerk verbouwd werd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)

De Gereformeerde Kerk te Leiden (3)

2. De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Leiden ‘Afdeling Op den Vliet’ (vanaf 1848).

( < Naar deel 2 ) – We schreven al over de scheuring die in 1848 plaatsvond in de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Leiden, die toen nog kerkte in een gebouw aan de Oude Vest.

Een vergroting van de plattegrond van het noordelijke deel van de oude stad met daarop midden-boven de locatie van de Christelijke Afgescheidene Kerk toen deze aan de Oude Vest gevestigd was..

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (3)

‘Nieuw Jeruzalem’ enige PKN-kerk Emmeloord

Voormalig herv./geref. kerk ‘De Ontmoeting’ verkocht.

Het door gereformeerden en hervormden destijds gezamenlijk gebouwde kerkgebouw De Ontmoeting aan de Europalaan in Emmeloord in de Noordoostpolder is verkocht; dat werd kort geleden door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmeloord besloten.

De protestantse, voormalig gereformeerde Nieuw Jeruzalemkerk is nu de  enige PKN kerk in Emmeloord.

Lees verder ‘Nieuw Jeruzalem’ enige PKN-kerk Emmeloord

De Gereformeerde Kerk te Leiden (2)

De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Leiden (afd. Hooigracht) (1859).

( < Naar deel 1 ) – Het gebouw aan de Oude Vest voldeed ondertussen niet meer aan het doel waarvoor het destijds was betrokken (gesproken wordt van ‘een zeer ongeschikt gebouw’). Daarom was de kerkenraad al in 1856 bezig met het maken van plannen voor de bouw van een nieuwe kerk.

De Hooigracht, lang geleden…

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (2)

Besluit kerksluiting Dokkum uitgesteld

Volgens een op 12 juli 2022 gedateerde mededeling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum zijn veel vragen en reacties bij hem binnengekomen over het voorgenomen besluit om de voormalig gereformeerde kerk De Fontein te sluiten en om verder te gaan met de voormalig hervormde kerkgebouwen de Grote Kerk en De Herberg.

De voormalige gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

Lees verder Besluit kerksluiting Dokkum uitgesteld