Veenendaal sluit twee protestantse kerken

Petrakerk en Aller Erf blijven open.

Al eerder berichtten we over het plan van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Veenendaal om twee kerkgebouwen te sluiten. Op 22 februari 2017 werd bekend gemaakt welke kerkgebouwen gesloten worden en welke open blijven. Rond de zomer van 2019 worden het voormalig hervormde (nu protestantse) kerkgebouw Sola Fide aan de Eikenlaan (uit 1950) en De Goede Reede aan de Vondellaan, (in 1985 door gereformeerden en hervormden gezamenlijk gebouwd als S.O.W.-kerk), gesloten.

Lees verder Veenendaal sluit twee protestantse kerken

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk

Op 19 april 1841 werd de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ te Broek op Langedijk onder leiding van ds. S. van Velzen (1809-1896) geïnstitueerd. Nog geen vijftig jaar later, op 16 februari 1888, werd in het dorp de ‘Nederduitsche  Gereformeerde Kerk (doleerende)’ gesticht. Op 27 november 1895 werd de fusieakte tussen beide gemeenten ondertekend en ontstond in Broek de ‘Gereformeerde Kerk’. We volgen de geschiedenis van deze kerk vooral gedurende de eerste honderd jaar.

Kaart: Google

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk

Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk

Inleiding.

Al eerder schreven we op deze website over de Afscheiding en de Doleantie te Meppel, en een verhaal over hoe beide kerken bij elkaar kwamen en de ‘Gereformeerde Kerk te Meppel’ gingen vormen. Na de oorlog werd het duidelijk dat het kerkgebouw aan de Groenmarkt het groeiende aantal gemeenteleden steeds moeilijker kon bevatten. Vandaar dat men op zoek ging naar extra kerkruimte.

De gereformeerde kerk aan de Groenmarktstraat te Meppel (foto Noordhuis).
De v/m gereformeerde (nu protestantse) kerk aan de Groenmarkt te Meppel (foto Noordhuis).

Lees verder Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk

Programma van Congres over prof. dr. F.L. Rutgers

Zoals wij al eerder berichtten wordt op 16 maart 2017 een congres georganiseerd over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk, naar aanleiding van de honderdste sterfdag van prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917), de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de in 1880 door dr. A. Kuyper opgerichte Vrije Universiteit te Amsterdam.
Prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917).

Lees verder Programma van Congres over prof. dr. F.L. Rutgers