In één jaar zeven ‘geref. kerken’ dicht

… in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.

De redactie van GereformeerdeKerken.info stelde in 2020 een aan strenge criteria voldoend onderzoek in naar het aantal per 1 augustus 2020 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Daaruit bleek dat het ‘gereformeerd kerkelijk erfgoed’ in dat opzicht nog ‘ruimschoots aanwezig’ is in de PKN.

Op 23 april 1988 werd de Bethlehemkerk te Gieten in gebruik genomen. Op 27 december 2020 werd er de laatste dienst gehouden.

Die inventarisatie leverde een totaal aantal – binnen de PKN dienstdoende – (van oorsprong) gereformeerde kerkelijke gebouwen op van 509.

Het onderzoek herhaald: 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021.

Het onderzoek werd onlangs herhaald om te zien in hoeverre het aantal bij de PKN in gebruik zijnde van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen in één jaar tijd is uitgedund. Daarbij werd onder meer gekeken naar gegevens over kerksluitingen en over de ‘laatste diensten’ die in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 werden gehouden (waarover meestal ook op onze website bericht werd). Op grond van de bij ons bekende gegevens resteerde op 1 augustus 2021 een aantal van 502 gereformeerde kerkelijke gebouwen die als gereformeerde of protestantse kerk bij de PKN in gebruik zijn. Zeven van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen sloten in die tijd – tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 – dus de deuren.

Daaraan moet echter worden toegevoegd dat in die periode over enkele andere van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen weliswaar het besluit al gevallen is dat ze op termijn zullen sluiten, maar dat die besluiten buiten de hier aan de orde zijnde periode werden of nog zullen worden geëffectueerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Ark te Groningen, waar al wel de allerlaatste dienst op 22 augustus 2021 gehouden werd, die echter buiten de onderzochte periode van één jaar viel en in het onderhavige herhaal-onderzoek dus (nog) niet meetelt.

  • We houden ons uitdrukkelijk aanbevolen voor aanvullingen!
De voormalig gereformeerde Ichthuskerk in het Friese Heeg sloot op 30 mei 2021.

De tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 gesloten kerken zijn de volgende:

In het Drentse Gieten werd op 27 december 2020 de laatste dienst in de Bethlehemkerk gehouden. Enkele dagen later volgde de kerk aan de Achterweg in Nieuwkoop, waar op 3 januari 2021 de laatste dienst gehouden werd. De Wilhelminakerk te Soest sloot met een laatste dienst op 31 januari 2021 de deuren. In Harlingen werd op 7 maart 2021 ‘met verlichte tred’ afscheid genomen van de Midlumerlaankerk. In Ichthus, de bekende Doleantiekerk in het Friese Heeg, organiseerde men op 30 mei 2021 de laatste dienst, terwijl in Aalten op 27 juni 2021 de Oosterkerk met een laatste eredienst de deuren sloot. De Menorah in Drachten moest op 27 juni 2021 met de laatste dienst afscheid nemen van de kerk, die kort daarvoor haar vijftigjarig jubileum vierde.

Van enkele kerkgebouwen is nu al bekend dat ze op termijn zullen sluiten, zoals mogelijk de Breepleinkerk in Rotterdam  – maar daarover lopen nog kerkelijke processen en volgt ook eventueel nog een proces voor de wereldlijke rechter.

De Menorah te Drachten sloot op 27 juni 2021 de deuren (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In Sneek worden de Zuiderkerk en de Oosterkerk t.z.t. afgestoten, namelijk zodra de Martinikerk verbouwd is.

In Lutten-Slagharen wordt de Kruiskerk ‘na de zomer van 2021’ buiten gebruik gesteld, terwijl t.z.t. ook de van oorsprong gereformeerde Ontmoetingskerk in Koudekerk aan den Rijn gaat sluiten. De kerk van Lewedorp gaat ook in 2021 dicht, maar daar zullen nog gedurende vijf jaar kerkdiensten gehouden kunnen worden.

Nogmaals: we houden ons voor aanvullingen van harte aanbevolen.

©2021. GereformeerdeKerken.info