Categorie archief: Boeken

Historische roman over ds. H.P. Scholte in Pella

Op 23 september 2022 wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van de nieuwe historische roman over het leven van ds. H.P. Scholte (1805-1868), een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land. Het boek werd geschreven door Michiel van Diggelen. De titel: De Exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella.

De tweede historische roman over ds. H.P. Scholte.

Lees verder Historische roman over ds. H.P. Scholte in Pella

Publicatie digitale boeken van Wesseling gaat door

De digitale publicatie van de boeken van de kerkhistoricus dr. J. Wesselingwaarover wij onlangs berichtten – gaat definitief door. De serie van tien standaardwerken behandelt de gang van zaken betreffende de Afscheiding van 1834 in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Zeeland.

De boeken van dr. C. Smits en dr. J. Wesseling. Met de digitale verwerking van de laatste tien delen op de bovenstaande foto is inmiddels begonnen  (foto: GereformeerdeKerken.info).

Lees verder Publicatie digitale boeken van Wesseling gaat door

De ‘Modelboekjes’ van het Geref. Kerkelijk Congres

Het Gereformeerd Kerkelijk Congres, dat van 11 tot en met 14 januari 1887 in Amsterdam gehouden werd, had veel invloed op de voortgang van de Doleantie in ons land.

In ‘De Heraut’ van 9 januari 1887 verscheen dit overzicht van het programma van het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’. Hierin ook de namen van het organiserend comité.

Lees verder De ‘Modelboekjes’ van het Geref. Kerkelijk Congres