De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (3)

Enkele predikanten vanaf 1938.

( < Naar deel 2 ) – Kandidaat C. Maan (1901-1964) werd na het vertrek van ds. Van Minnen gedurende enkele maanden als hulpprediker aangesteld. Hij diende de kerk van ’s-Gravenzande van februari tot en met mei 1938. Een week voor zijn vertrek deed de nieuwe predikant op 22 mei intrede.

Ds. C. Maan (1901-1964) op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (3)

De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (2)

Ds. A.H. van Minnen (van 1897 tot 1938).

( < Naar deel 1 ) – Na het afscheid van ds. Baaij was het ds. A.H. van Minnen (1866-1950) uit Zaamslag, die op 31 oktober 1897 intrede deed en maar liefst ruim veertig jaar, tot aan zijn emeritaat, aan de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande verbonden zou zijn. Bij zijn komst telde de kerk van ’s-Gravenzande ongeveer 630 leden.

Ds. A.H. van Minnen (1866-1950).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande (2)

Duurste koophuis in Nijmegen is … een kerk

Het duurste huis dat momenteel in de gemeente Nijmegen te koop staat is de voormalige (christelijke) gereformeerde kerk aan de Begijnenstraat in de Benedenstad. De kerk – in 1888 in gebruik genomen – is verbouwd tot een heel bijzondere woning.

De voormalige gereformeerde kerk in de Begijnenstraat die van 1888 tot 1912 dienst deed en toen vervangen werd door de Noorderkerk.

Lees verder Duurste koophuis in Nijmegen is … een kerk